Forsvarschef overdrager kommandoen via skærm

Af Forsvarskommandoen

 

Der er langt fra København til Nuuk, og med covid oveni endte indsættelsen af Arktis Kommandos nye chef som en digital ceremoni.

 

I repræsentationslokalet i Forsvarskommandoen meldte Chefen for Forsvarsstaben indsættelsesparaden klar til Forsvarschefen, som herefter gav Martin la Cour-Andersen kommandoen over Arktisk Kommando via skærm og internetforbindelse.

 

I Nuuk var forsamlingen lidt større omfattende såvel indbudte, Arktis Kommando-medarbejdere og lokal presse.

 

Parade i Forsvarskommandoen
Martin la Cour-Andersen i AKO i Nuuk

Den nye chef forrest i Arktisk Kommandos hovedkvarter i Nuuk.

 

Martin la Cour-Andersen startede sin karriere inden for Søværnet og har i en årrække arbejdet som forsvarsattache i London, Bruxelles, Madrid og senest i Washington DC siden september 2018. Erfaringer som General Flemming Lentfer i sin tale fremhævede som værdifulde for det fremtidige virke;

 

”Arktis Kommando er underlagt særlige vilkår og en særlig dynamik. Den nordligste del af Rigsfællesskabet er på mange måder langt væk, og det stiller specielle krav til alle, som gør tjeneste ved kommandoen. Der hersker nogle helt særlige klimatiske betingelser, og afstandene er enorme. Mange aktører har store strategiske interesser i Arktis.
Jeg er derfor glad for og tryg ved, at du med din store erfaring som forsvarsattaché er vant til at håndtere sager i spændingsfeltet mellem det politiske og det militærstrategiske.”

 

Som chef for Arktisk Kommando får Martin la Cour-Andersen til opgave at sikre, at kommandoens ansvarsområder bliver varetaget. I Grønland gælder det blandt andet overvågning og suverænitetshævdelse til vands, lands og i luften og støtte til civilsamfundet i form af for eksempel eftersøgninger og redninger, bekæmpelse af miljøforurening, fiskeriinspektioner samt forskningsstøtte. Han skal tillige opretholde og skabe nye relationer med samarbejdspartnere inden for og uden for Rigsfællesskabet.

 

I sin indsættelsestale sagde kontreadmiralen bl.a.; ”Det er med stor glæde, forventning, men også stor ydmyghed, at jeg nu har overtaget kommandoen for Arktisk Kommando. Jeg takker for den tillid, som Forsvarschefen herved har vist mig. Jeg vil inden for mit ansvarsområde sikre mig, at Rigsfællesskabets samlede interesser varetages.”

 

AKOs kontor FEF på Færøerne

Arktis Kommandos medarbejdere i forbindelseselementet på Færøerne fulgte med på skærm fra Torshavn.

 

Martin la Cour-Andersen kommer til at arbejde fra Arktisk Kommandos hovedkvarter i Nuuk. Han har formelt været chef for Arktisk Kommando siden 1. juni 2021.

Se video med hele den formelle del af indsættelsen: