Mobiliseringsværnepligten er begyndt hos Gardehusarregimentet.

Mobiliseringsværnepligten er begyndt hos Gardehusarregimentet. Foto: Line Fjordside / Forsvaret

Af: Forsvarskommandoen

 

Oprettelsen af mobiliseringsværnpligten er en del af forsvarsforliget. Augustholdet er det første af i alt tre hold, der uddannes frem mod 2023 ved V Uddannelsesbataljon ved Gardehusarregimentet.

 

De nye mobiliseringsværnepligtige har indgået kontrakt, således at de efter endt værnepligt skal stå til rådighed i fem år. I tilfælde af krise/krig vil de blive indkaldt til 180 dages yderligere uddannelsen og kan herefter indgå i mobiliseringsstyrken til 1. Brigade.

 

Billede af de mobiliseringsværnepligtige, som er inde i Hæren i otte måneder.

Mobiliseringsværnepligten varer otte måneder. Foto: Line Fjordside / Forsvaret

”Vi stiller høje krav til alle vores værnepligtige, men det er klart, at når man bliver undervist i længere tid, så er der også større belastning. De ekstra fire måneder betyder, at de kan modtage mere specialiseret undervisning,” siger chefen for V Uddannelsesbataljon Christian Poulsen.

 

Når 1. Brigade er fuldt opbygget, vil den rumme 4.000 soldater og et stort antal pansrede køretøjer og kampvogne.