Forsvarets MTS uniform med Dannebrog på skulderen.

Der er kommet nye regler for brugen af Forsvarets uniformer. Foto: Simon Elbeck / Forsvaret

Der har den seneste tid været en intern og ekstern debat om brugen af Forsvarets uniformer i forbindelse med ikke-tjenstlige aktiviteter, herunder i forbindelse med egentligt politisk arbejde, kommentering af politiske emner eller deltagelse i debatter om faglige emner i det offentlige rum, der ikke er sanktioneret af Forsvaret eller en del af tjenesten.

 

Forsvarschef general Flemming Lentfer udtaler:

 

”Det er for mig helt centralt, at vi alle i vores daglige gøren og laden efterlever, at Forsvarets værdier hviler på et humanistisk menneskesyn og en demokratisk samfundsopfattelse, hvor gældende regler, love og forordninger respekteres, og hvor Forsvaret bidrager til fred og stabilitet gennem hele sit virke. Når vi optræder i uniform, er vi alle en del af noget større, og der skal aldrig herske tvivl om, hvornår vi repræsenterer Forsvaret, og hvornår vi agerer som private borgere," siger forsvarschefen Flemming Lentfer og fortsætter:

 

"Det er derfor min opfattelse, at vi i Forsvaret må indskærpe over for samtlige uniformsbærende medarbejdere, at det ikke er foreneligt med Forsvarets værdier at bære uniform ved arrangementer eller debatter, der ikke er forenelige med Forsvarets værdier. Det er vigtigt at understrege, at når vi begrænser anvendelsen af Forsvarets uniformer uden for tjenesten, så handler det om at beskytte Forsvarets omdømme og upartiskhed. Det handler således ikke om at gribe ind i ansattes ytrings- eller forsamlingsfrihed."

 

Forsvaret har derfor nu fastsat regler for brugen af uniform, insignier og emblemer, som er udleveret af Forsvaret, uden for tjenesten og i private sammenhænge.

 

Det gælder således, at med mindre Forsvaret i befaling eller ved anden tjenstlig instruktion har givet samtykke, må Forsvarets udleverede uniformer, insignier og kendetegn ikke anvendes af Forsvarets personel uden for tjenesten;

  • I forbindelse med demonstrationer eller optog af enhver karakter,
  • I forbindelse med deltagelse i politiske debatter eller andre manifestationer af politiske holdninger for eksempel, men ikke begrænset til valgplakater eller andre former for politisk profilering,
  • I forbindelse med arbejde for anden arbejdsgiver, uanset om arbejdet er lønnet eller ulønnet.

 

Direktivet gælder for alt militært personel med et aktivt ansættelsesforhold.