Afsluttende øvelse for Resolute Support hold 14B

Under de afsluttende øvelser før udsendelser til Afghanistan gøres der meget for at skabe et så realistisk afghansk miljø som muligt. Soldaterne skal både vise, at de har gode kontaktfærdigheder, og at de kan håndtere stressede situationer og overfald.  

Af Anders V. Fridberg, Forsvarskommandoen

 

Klokken passerer netop ni, og tågen ligger tykt over det nordlige Sjælland, da grupper af køretøjer triller ud af Jægersprislejren og sætter kurs mod Høvelte, Hedehusene, Jonstrup og flere andre steder på Sjælland. Her tager sprogofficerer, tolke og momentstyrker imod, og det hold soldater, der fra april overtager ansvaret for den danske mission i Afghanistan, etablerer kontakter, gennemfører møder og udsættes for mere eller mindre overraskende hændelser, der skal vise, om de er klar til opgaven i Kabul. 

 

Et langt stykke hen ad vejen er der tale om kendt stof og gentagelser i den afsluttende øvelse for det næste danske bidrag til NATOs Resolute Support mission i Afghanistan. Men der er alligevel afvigelser. For det første er der tale om en skæv rotation påvirket af covid-19 situationen, hvor hold 14 Bravo afløser hold 14 Alfa i april, hvor der normalt roteres mellem hold uden bogstaver i februar og august. Og for det andet kommer holdet til at være i Afghanistan 1. maj, som er det tidspunkt, hvor udenlandske soldater ifølge en aftale mellem USA og Taleban skulle trækkes ud af Afghanistan.

 

”Hvad sker der efter 1. maj? NATO har jo officielt ikke truffet beslutning om, at missionen bliver. Men pilen peger på, at det gør den. Der er ingen der tror på, at man trækker sig ud. Men vi tænker på, hvad der sker- også rent sikkerhedsmæssigt. Vil Taleban fortsat overholde aftalen om ikke at angribe NATO-styrker?” siger major Jesper Toft Nielsen, der skal være chef for det danske element på hold 14 B. Forsvaret planlægger aktuelt på, at hold 14 Bravo afløses af et hold 15 til august.

 

Major Jesper Toft Nielsen, chef for det danske element på Resolute Support 14 B

Major Jesper Toft Nielsen skal på sin tredje mission til Afghanistan. Han er spændt på situationen i landet efter 1. maj, hvor de udenlandske soldater ifølge en aftale mellem USA og Taleban egentligt skulle være ude af landet. 

 

Jesper Toft Nielsen tager imod på Hjemmeværnets kursuscenter Christiansminde, der under øvelsen gør det ud for en af de store baser i Kabul, mens Jægersprislejren gør det ud for en anden.

 

Jesper Toft Nielsen og hans element, der tæller en stabsofficer, en feltpræst, en læge og tre kommunikationsfolk, har ansvaret for kontakten hjem til Danmark både i det daglige og ved særlige hændelser. Det danske element er i nær kontakt med de andre dele af det danske bidrag, der også omfatter chefen, et mindre antal stabsofficerer og rådgivere, et nationalt støtteelement, et militærpolitibidrag, to hunde med førere fra Flyvevåbnet og sikkerhedssoldaterne. Danmark bidrager aktuelt også med et hold kommunikationsspecialister, der dog er udsendt direkte under NATO.

 

”Det er stadig et støtte og rådgivningsbidrag Danmark stiller med, og så har vi de her funktioner, der skal til for at få det hele til at fungere,” forklarer Jesper Toft Nielsen.

 

Den danske major har to gange tidligere været udsendt til Afghanistan. En gang tilbage i ISAF-tiden i 2010 og en gang på Resolute Support Hold to i 2015.

 

”Det er rigtigt spændende at skulle tilbage. Det var allerede spændende at komme tilbage i 2015, fordi jeg dengang havde et inderligt håb om, at der var sket forbedringer i sikkerheden. Men da blev jeg skuffet. Nu kender jeg situationen og ved, at Taleban står stærkt i store dele af Afghanistan, men jeg synes, at Afghanistan er et spændende land og jeg glæder mig til at skulle ned og være chef for en enhed, hvor jeg tidligere har været stabsofficer,” siger Jesper Toft Nielsen.

 

Hold 14B roterer til Afghanistan i begyndelsen af april. Inden skal soldaterne i karantæne i Karup.

 

Se video fra et møde i Jonstruplejren, hvor et møde mellem danskere og afghanere udvikler sig dramatisk.