Russisk ubåd på vej igennem dansk farvand.

Russisk ubåd på vej igennem dansk farvand. Foto: Forsvaret

Af Forsvarskommandoen

 

En stor Dolgarukiy-klasse missilbærende ubåd ved navn Knyas Vladimir passerede i løbet af tirsdag formiddag Storebælt. Det er en ubåd på ca. 170 meter med en besætning på op til 107 besætningsmedlemmer.

 

Tidligere på dagen passerede Admiral Kulakov, en russisk destroyer, og i går kunne man også se en Oscar II-klasse atomdrevet ubåd ’Orel’ på 155 meter passere Storebælt.

 

Alle fartøjerne er på vej til Sankt Petersborg, hvor Rusland hvert år i slutningen af juli holder en stor flådeparade. Derfor sejler russiske militærfartøjer i tiden op til paraden gennem dansk farvand, når de skal fra det nordlige Rusland til Flådens Dag i Sankt Petersborg.

 

Hvis skibene sejler enkeltvis gennem danske farvande, har de ikke pligt til at melde deres gennemsejling til Danmark. Men hvis tre eller flere skibe sejler sammen, skal de varsle deres gennemsejling til de danske myndigheder.

 

”Det er ved at være fast tradition, at russiske flådeskibe og ubåde sejler gennem dansk farvand for at komme til flådeparaden i slutningen af juli. Og så længe de holder sig indenfor havretskonventionens regler, så er de i deres gode ret til at sejle igennem de danske farvande,” siger chefen for Søværnskommandoens Nationale Maritime Operationscenter, Per Ring Henriksen.

 

Russisk ubåd af Oscar-klassen.

Foto: Forsvaret

Gennemsejlende skibe bliver fulgt tæt

Når fremmede statsskibe passerer dansk farvand, er det normal procedure, at Forsvaret følger opmærksomt med.

 

”Da en af vores hovedopgaver er at overvåge de danske farvande, følger vi normalt andre statsskibes færden enten på radar eller ved fysisk at sende skibe eller helikoptere af sted, for at følge dem på vej” siger Per Ring Henriksen og fortsætter: ”Hvorvidt statsskibe af særlig interesse skal følges beror på en vurdering i hvert tilfælde. Generelt gælder det, at alle krigsskibe og ubåde fra ikke-NATO-lande har særlig interesse, og derfor bliver fulgt nøje.”

 

De kommende dage og uger frem mod den russiske Flådens Dag forventer forsvaret, at der kommer flere fartøjer.

Fakta

Skibe eller ubåde, der gennemsejler dansk område, skal overholde følgende regler i henhold til konventionen:

  • Skibe eller ubåde skal sejle i det ydre territorialfarvand – ikke det indre.
  • Passage skal foregå uden afbrydelse og behørigt hurtigt (kun ophold som led i almindelig sejlads er tilladt fx: ombordtagning af lods).
  • Ubåde skal under passage sejle i overfladen.

Retten til gennemsejling af de danske farvande er omfattet af havretskonventionen (UNCLOS). Den giver andre staters skibe ret til uskadelig passage af danske farvande (UNCLOS artikel 17).