Parade på Christiansborg på Flagdagen 2021

Tidligere udsendte soldater ved flagdagsparaden på Christiansborg Slotsplads i 2019. I år kommer paraden til at omfatte omkring 2000 soldater. Foto: Christian Sundsdal.

Af Forsvarskommandoen

 

Omkring 2000 danske soldater, der har været udsendte på internationale missioner siden 2019, bliver søndag den 5. september hyldet for deres indsats ved en stor parade på Christiansborg Slotsplads. Ved paraden deltager Deres Kongelige Højheder Kronprinsparret. Statsministeren, rigspolitichefen og forsvarschefen taler til soldaterne og deres pårørende. Også udsendte fra Politiet, Beredskabsstyrelsen og Udenrigsministeriet deltager i paraden.

 

Soldater marcherer i Aalborg på flagdagen i 2021

Soldater fra de lokale tjenestesteder deltager i markeringen af flagdagen i garnisonsbyerne, her i Aalborg, men der er flagdagsarrangementer i de fleste af landets 98 kommuner samt på Færøerne og i Grønland. Foto: Niels Porsbøll / Trænregimentet

 

Paraden på Christiansborg er en del af den officielle markering af flagdagen i København. Men tidligere udsendte soldater bliver på flagdagen anerkendt for deres indsats ved flagdagsarrangementer over hele Danmark og i de nordlige dele af rigsfællesskabet.

 

”Flagdagen er en vigtig anerkendelse af dem, der var været udsendt for Danmark. Vi hejser flaget for dem, der kom sikkert hjem, for dem der fik ændret livet af deres udsendelser og for dem, der aldrig kom hjem. Flagdagen er også en anerkendelse af de pårørende, der altid står bag de udsendte. Jeg er stolt af alle dem, der altid stiller op for Danmark, også når det ikke er uden risiko,” siger forsvarschef general Flemming Lentfer.

 

Kranselægning og parade i København

I København indledes markeringen af flagdagen med kranselægning ved Monumentet for Danmarks internationale indsats siden 1948 på Kastellet. Her deltager de pårørende til faldne i de internationale missioner, kronprinsparret, medlemmer af regeringen og Folketinget, repræsentanter fra Forsvaret, Politiet og Beredskabsstyrelsen. Formanden for Folketinget og forsvarsministeren holder taler.

 

Ministre med flere lægger kranse på Kastellet i København på flagdagen i 2020

Blandt andre forsvarschefen, forsvarsministeren, statsministeren, formanden for Folketinget og rigspolitichefen lægger kranse ved mindemuren på Kastellet i København på flagdagen i 2020. 

 

Fra Kastellet fortsætter markeringen af flagdagen i Holmens Kirke, hvor der er mindegudstjeneste for de faldne i international tjeneste. Også her deltager pårørende til faldne i de internationale missioner, kronprinsparret og andre repræsentanter for det officielle Danmark. Udenrigsministeren taler i kirken.

 

Efter gudstjenesten kulminerer markeringen ved den store parade på Christiansborg slotsplads. Paraden vil være større end parader på de tidligere flagdage, fordi den både omfatter soldater, der har været udsendt i det seneste år og soldater, der har været udsendt mellem flagdagen 2019 og flagdagen 2020, hvor paraden var aflyst. Efter paraden inviterer Folketinget paradedeltagerne og deres pårørende til reception.

 

Flagdag over hele rigsfællesskabet

Flagdagsarrangementerne i København er særligt rettet mod de soldater, der har været udsendt siden den seneste flagdag – i dette tilfælde dog flagdagen i 2019. Ved arrangementer i langt størstedelen af landets kommuner inviteres veteraner, uanset hvornår de var udsendt, til lokale arrangementer, hvor de anerkendes for deres indsats. Flagdagen markeres også på Færøerne og i Grønland, hvor lokale veteraner inviteres til arrangementer.

Flagdag for Danmarks udsendte

På flagdagen takkes alle de, der har været udsendt på internationale missioner på baggrund af en beslutning truffet af Folketinget, regeringen eller en minister. Dagen omfatter alle, der er eller har været sendt ud fra Forsvaret, Redningsberedskabet, Politiet, Udenrigsministeriet og Sundhedsvæsenet.

 

Flagdagen for Danmark udsendte blev afholdt første gang i 2009.

 

Initiativtageren til dagen var Kim Eg Thygesen, der har været udsendt til Kosovo og Afghanistan.

 

Mere end 60.000 personer har været udsendt på mission for Danmark siden 1948.