Skibene Emilie Robin, Sleipner og Vestkysten stævner ud under årets store søredningsøvelse.

Skibene Emilie Robin, Sleipner og Vestkysten stævner ud under årets store søredningsøvelse. Foto: Henrik Gustafsson / Forsvaret

Af: Forsvarskommandoen

Opdateret 16.9.2021 klokken 09.24 med nye billeder.

Opdateret 23.9.2021 med video.

 

Forudsætningen for at Forsvaret og øvrige myndigheder til stadighed har et professionelt og kompetent beredskab til søredning er uddannelse og træning.

Ved den aktuelle øvelse, som er begyndt i dag skal mange forskellige enheder lære at arbejde sammen på tværs af myndigheder og styrelser, så man er klar til både større og mindre ulykker. Øvelsen ”SAREX” er et af værktøjerne til at opnå dette.

 

På grund af covid-19-pandemien har søredningsøvelser i denne kaliber ikke været afholdt i flere år. Men nu er det igen muligt at øve og træne sammen og ”SAREX-II 2021” bliver afholdt i farvandet i og omkring Hvide Sande i perioden fra onsdag morgen til torsdag eftermiddag, 15 og 16. september.

 

Politi, Søværnet og Flyvevåbnet var bare nogle af dem, der arbejde sammen under søredningsøvelsen SAREX 21.

Politi, Søværnet og Flyvevåbnet var bare nogle af dem, der arbejde sammen under søredningsøvelsen SAREX 21. Foto: Henrik Gusstafsson / Forsvaret

Træning med andre myndigheder

Udover træning af Søværnets enheder ved 3. Eskadre og Kystredningstjenesten, så er samarbejdet med øvrige myndigheder en vigtig del af øvelsen.

 

”Et godt samarbejde mellem blandt andet Kystredningstjenesten, politi, brandvæsen og Fiskeristyrelsen er vigtigt at øve for at kunne opretholde et velfungerende beredskab, som kan redde søfolk i nød,” siger Tina Aalborg, der er souschef i Kystredningstjenesten.

 

Artikel fortsætter efter video.

 

Danmark har 21 kystredningsstationer rundt om i Danmark, som er en bærende del af det nationale beredskab i forhold til at foretage søredning i farvandet i og omkring Danmark. I denne øvelse indgår tre af kystredningsstationerne (Hvide Sande, Esbjerg og Thorsminde) og i løbet af en årrække trænes alle stationerne i Danmark ved hjælp af SAREX-øvelsen, som geografisk flytter rundt i Danmark år efter år. 

Fakta om SAREX 21

Deltagende enheder/myndigheder i Søværnskommandoens søredningsøvelse SAREX 2

 • Søværnet
  • Eskadres stab planlægger øvelsen
  • Skibe
   • Gunnar Thorsen
   • Sleipner
   • Diana
   • MRB Niels Iversen (Esbjerg Kystredningsstation)
   • MRB Emile Robin (Hvide Sande Kystredningsstation)
   • LRB 21 (Thorsminde Kystredningsstation)
  • Søværnets Center for taktik
  • Søværnets Center for maritim uddannelse og skibssikkerhed
  • National Maritim Operationscenter
 • Flyvevåbnet
  • Helikopter Wing Karup
  • Merlin EH 101 helikopter
 • Marinehjemmeværnet
  • Marine Hjemmeværnet LYØ
 • Fiskeristyrelsen
  • Vestkysten
 • Midt- og Vestjyllands Politi
 • Østjylland Brandvæsen
 • At træne og øve søgemønstre.
 • At træne og øve kommunikation i søredning.
 • At opnå kendskab til andre deltageres kapaciteter og muligheder
 • At træne samarbejdet mellem enheder på havet og enheder på land i forhold til:
  • Kommunikation
  • Overlevering og registrering af overlevende
 • At træne On Scene Coordinator-funktionen (OSC)