Gunner Arpe Nielsen og Jan Dam

Gunner Arpe Nielsen er ny chef for Hærkommandoen og Jan Dam er ny chef for Flyverkommandoen. Foto: Line Fjordside.

Af Forsvarskommandoen

 

Både posten som ny chef for Hærkommandoen og chef for Flyverkommandoen besættes af fungerende chefer.

 

For Hærkommandoens vedkommende er Gunner Arpe Nielsen udnævnt til chef og vil blive forfremmet til generalmajor med virkning fra 15. maj. For Flyverkommandoens vedkommende er stabschef og fungerende chef Jan Dam udnævnt. Også Jan Dam bliver forfremmet til generalmajor med virkning fra 15. maj.

 

Forsvarschef general Flemming Lentfer udtaler i forbindelse med udnævnelserne af de to nye kommandochefer:

”Jeg er glad og stolt over at kunne overdrage kommandoen til Gunner som chef for Hærkommandoen og til Jan som chef for Flyverkommandoen. Jeg er sikker på, at de to nye chefer vil lægge stor energi i at lede deres nye kommandoer i en tid præget af forandring og udvikling. Begge nye chefer bringer en solid faglighed med ind i jobbet, og jeg ser meget frem til, at de kommer til at stå i spidsen for Hæren og Flyvevåbnet”.

 

I forbindelse med udnævnelsen udtaler Gunner Arpe Nielsen:

”Jeg er glad og stolt - og også lidt ydmyg - over at skulle stå i spidsen for Hæren, og jeg ser frem til at fortsætte arbejdet med at udvikle og styrke Hæren i de kommende år. Selv om jeg kender Hæren, har jeg stadig brug for at lære hele organisationen mere indgående at kende. Derfor glæder jeg mig også til hurtigst muligt at komme rundt til alle garnisonerne og hilse på stabe og enheder.”

 

Se den nye chef for Hærkommandoens CV her. 

 

I forbindelse med udnævnelsen udtaler Jan Dam:

”Det er med lige dele glæde, stolthed og respekt, at jeg overtager kommandoen over Flyverkommandoen og dermed også et stærkt Flyvevåben. Essensen af Flyvevåbnet er og bliver operationer, og kernen i vore operationer er de mange fagligt dygtige og dedikerede medarbejdere, som brænder for opgaveløsningen, og som samtidigt holder ligeså meget af Flyvevåbnet, som jeg gør og har gjort i mere end 35 år. Jeg er stolt over at få lov til at stå i spidsen for dem. Det glæder jeg mig til.”

 

Se den nye chef for Flyverkommandoens CV her.

 

Begge chefer indsættes af forsvarschef Flemming Lentfer ved en parade på Flyvestation Karup mandag den 17. maj 2021.