Infanterikampkøretøj bliver læsset på en af Forsvarets store lastbiler inden afgang til Tyskland.

Infanterikampkøretøj bliver læsset på en af Forsvarets store lastbiler inden afgang til Tyskland. Foto: Tue Skals

Af: Magnus Terp / Forsvarskommandoen

 

Kolonnen, der triller ud på motorvejen mandag aften, består af 12 lastbiler med blokvogne, som hver især bærer et infanterikampkøretøj på 32 tons. Lastbilerne skal køre med 300 meters afstand på motorvejen, og derfor kommer kolonnen til at fylde omkring fire kilometer inklusiv de mange følgekøretøjer.

 

Transporten styres af enhederne Tung Transport og Svær Transport fra Trænregimentet i Aalborg. Det er en opgave, der for få år siden måtte løses ved hjælp af det europæiske jernbanenet, men som på grund af de nye Scania-lastbiler og tilhørende blokvogne nu kan løses indenfor Forsvarets egne rammer.

 

Det er panserinfanterikompagniet Ruder Fire fra Jydske Dragonregiment, som skal på skydeperiode i det amerikanske øvelsesterræn i Grafenwöhr i Tyskland. Grafenwöhr er blevet brugt af Forsvaret siden omkring år 2000, fordi man her kan øve kamp mod bevægelige mål, skovkamp og kamp i bymiljø.

 

Kolonnen kører sydpå i løbet af mandag aften fra Flyvestation Skrydstrup, hvor man kan møde den på E45, og kolonnen kommer hjem igen kører nordpå omkring den 20. august.