Af Forsvarskommandoen

 

Er du indkaldt som værnepligtig med start den 1. februar eller den 25. januar vil du få direkte besked om udskydelsen og ny mødedato fra Forsvarsministeriets Personalestyrelse via din E-boks.

 

Forsvaret vil dog fastholde indkaldelsen til Hesteskadronen ved Gardehusarregimentet den 1. februar, ligesom det ikke vil have indflydelse på indkaldelsen til Den Kongelige Livgarde i april 2021, da disse funktioner er vurderet kritiske for opretholdelsen af Forsvarets kapaciteter og forpligtelser.

 

Alle værnepligtige vil fortsat modtage løn fra den oprindelige indkaldelsesdato, selvom mødedatoen for værnepligten er udskudt.

 

Er du indkaldt som værnepligtig i Beredskabsstyrelsen, vil dit værnepligtshold blive gennemført som planlagt. Læs mere her.

 

”Det er en meget trist situation. Vi ved, at mange værnepligtige har glædet sig til at starte i Forsvaret, og at mange har ventet længe på at komme ind. Det er derfor ikke en beslutning vi træffer med lethed. Men den nuværende situation kræver, at vi udviser den størst mulige forsigtighed. Vi er kede af, at udmeldingen til de kommende værnepligtige kommer så sent. Det skyldes alene, at vi har forsøgt at vende hver eneste sten for at finde en måde hvorpå alle eller enkelte grupper ville kunne komme ind og aftjene deres værnepligt som planlagt. Det er på baggrund af disse grundige overvejelser, at vi ser os nødsaget til at udskyde indkaldelserne”, udtaler forsvarschef, general Flemming Lentfer.

 

For så vidt angår allerede tjenestegørende værnepligtige færdiggøres deres uddannelse frem til hjemsendelsesdatoen, idet forholdene for indkvartering, bespisning og en eventuel justering af weekendperioder skærpes, så smittespredning undgås.

 

COVID-19-situationen har udviklet sig, og der er tilkommet en ny mere smitsom virusmutation, hvilket har medført yderligere restriktioner i samfundet for at minimere smittespredningen. Det er Forsvarets vurdering, at selv om Forsvaret kan afvige fra de generelle krav om afstand og forsamlingsloft så skal uddannelserne, herunder uddannelse af værnepligtige, gennemføres under størst mulig hensyntagen til de almindelige sundhedsmæssige retningslinjer for at undgå smittespredning. Da konsekvensen af den nye COVID-19 mutation B117 endnu ikke er kendt, finder Forsvaret det ikke hensigtsmæssigt at indkalde de værnepligtige som planlagt, hvorfor mødedatoen er udskudt.

 

Operative konsekvenser

De værnepligtige udgør en nødvendig kapacitet og et fundament for Forsvarets samlede indsættelsesevne. De værnepligtige indgår efter endt uddannelse i totalforsvarsstyrken, og en betydelig del vil fortsætte i Forsvaret med henblik på at blive professionelle soldater, ligesom værnepligten ved Den Kongelige Livgarde blandt andet er rettet mod bevogtningsopgaver omkring de kongelige slotte og palæer.

 

Udskydelse af værnepligtsuddannelsen vil alene betyde et uddannelsesmæssigt efterslæb, der kan indhentes, såfremt den værnepligtige måtte ønske en videre karriere i Forsvaret. Udskydelsen, og dermed den afkortede værnepligtstid, vil ikke stille den enkelte værnepligtige ringere i forhold til en eventuel senere ansøgning eller karriere i Forsvaret.

 

Generelle spørgsmål vedrørende værnepligt henvises til:

 

Værnepligtssektionen
Lautruphøj 8
Postboks 345
2750 Ballerup
Tlf.: 7281 9000 (tast 1)