Mundering på værnepligtens første dag hos TRR i Aalborg

Mundering til værnepligtige hos TRR i Aalborg.

Af Forsvarskommandoen

 

Mandag den 1. marts slår Forsvaret dørene op for de værnepligtige, der skulle være begyndt den 1. februar for Hærens og Flyvevåbnets værnepligtige og den 25. januar for Søværnets værnepligtige.

 

Forsvaret måtte i januar udskyde mødestart for værnepligtshold ”Februar 2021” til 1. marts 2021. Det skete for at imødegå sundhedsmyndighedernes anbefalinger om at undgå smittespredning af COVID-19 med særligt fokus på situationen med den nye COVID-19-mutation B117.

 

Siden beslutningen om udskydelsen har Forsvarskommandoen analyseret flere muligheder for henholdsvis at fastholde mødedagen, udskyde mødedatoen yderligere, forlænge perioden for værnepligten i forlængelse af den forkortede periode eller helt aflyse værnepligtsholdet. Samlet set er konklusionen, at den 1. marts fastholdes som mødedato for værnepligtshold ”Februar 2021”, og at afslutningsdatoen forbliver uændret hhv. den 28. maj for Hærens og Flyvevåbnets værnepligtige og den 21. maj for Søværnets værnepligtige mens det for nogle først bliver 31.maj.

 

”Vi glæder os til, at vi den 1. marts kan tage imod de værnepligtige, der skulle være begyndt 1. februar og 25. januar. Jeg ved, at mange har ventet længe på at komme i gang, og at det ikke har været nemt for alle de unge kvinder og mænd med udskydelsen af værnepligten med en måned. Men situationen med COVID-19 ændrer sig hele tiden og kræver, at vi udviser den størst mulige forsigtighed. Derfor har vi også brugt tiden under udskydelsen til at finde frem til en løsning, hvor værnepligten aftjenes under skærpede smittereducerende forhold, som vores enheder er i gang med at gøre klar til den 1. marts,” siger forsvarschef, general Flemming Lentfer.

 

I forhold til smittereduktion vil retningslinjer og anvisninger udgivet ved Forsvarets Sanitetskommando blive fulgt, ligesom retningslinjer udgivet af Forsvarsministeriets departement gældende for Forsvarsministeriets myndighedsområde ligeledes vil blive fulgt.

 

Derudover har Forsvarskommandoen sammen med Forsvarets Sanitetskommando kigget nøje på yderligere smittereducerende tiltag i forbindelse med værnepligtsopstart den 1. marts. Blandt andet vil der være indkvartering i mindre grupper end normalt samt i videst muligt omfang uddannelse i mindre grupper. Ligeledes skal enhederne gennemføre så megen uddannelse som muligt udendørs. Også transport i køretøjer skal i videst mulig omfang ske i mindre grupper, og ligesom med uddannelse er det hensigtsmæssigt, at grupperne svarer til indkvarteringsgrupper. Det samme gælder ved spisning i Forsvarets kantiner og cafeterier.

 

Forsvarskommandoen arbejder i øjeblikket på en særskilt plan for udvidet brug af COVID-19 ”kviktest” på tjenestestederne for at opretholde uddannelsesvirksomheden for værnepligtige samt Forsvarets evne til at løse pålagte opgaver i øvrigt.

 

Er du indkaldt som værnepligtig med oprindelig start den 1. februar eller den 25. januar vil du få direkte besked om fastholdelse af den 1. marts 2021 som mødedato fra Forsvarsministeriets Personalestyrelse via din E-boks.

 

Generelle spørgsmål vedrørende værnepligt henvises til:

Værnepligtssektionen
Lautruphøj 8
Postboks 345
2750 Ballerup
Tlf.: 7281 9000 (tast 1)
Mail: fps-vpl@mil.dk