wilm i hangarskibsgruppe JR Ford

Hangarskibsgruppen omkring USS Gerald R. Ford. Den danske fregat Peter Willemoes ligger som andet skib i rækken fra højre.

Af Forsvarskommandoen

 

Lige nu befinder den danske fregat Peter Willemoes sig i Atlanterhavet, hvor skibet deltager i hangarskibsgruppen omkring Gerald R. Ford. Peter Willemoes’ opgave er at træne forsvaret af hangarskibet USS Gerald R. Ford, som er USA’s nyeste hangarskib og den mest slagkraftige militære kapacitet i verden.
Og der bliver lagt mærke til den danske indsats i hangarskibsgruppen.

 

”Peter Willemoes har bestemt bevist, at det er en fremragende del af denne hangarskibsgruppe. Willemoes integrerede med det samme i gruppen, etablerede hurtigt kommunikationslinjer, og fregatten viser, at den kan operere på højeste niveau inden for søkrig,” roser Patrick Drain, som er ledende forbindelsesofficer på USS Gerald R. Ford.

 

US forb.officer

Ledende forbindelsesofficer på USS Gerald R. Ford, Patrick Drain. Foto:Tobias Roed/Forsvaret

I hangarskibsgruppen deltager der også skibe fra bl.a. Frankrig, Tyskland, Holland og Spanien. Det er USS Gerald R. Fords første deployering, siden det blev færdiggjort i 2017. Formålet med indsættelsen er at forberede hangarskibsgruppens første operative mission i 2023 samt at træne samarbejdet med NATO-allierede og dermed sikre, at alliancens flådestyrker kan operere gnidningsløst sammen.

 

Indsættelsen af hangarskibsgruppen er ikke kun vigtig i forhold til at operere sammen.

”Det er vigtigt, at Peter Willemoes deltager i hangarskibsgruppen for at tydeliggøre det kollektive forsvar af Nordatlanten,” siger Peter Sønderkjøge-Hansen, der er skibschef på Peter Willemoes.

 

Hangarskibsgruppen bliver - når den er helt samlet - den største allierede flådestyrke i Atlanterhavet siden Anden Verdenskrig, og det er ikke tilfældigt, fortæller Patrick Drain. Han siger:

”Vi samler en af de største grupperinger af skibe i Atlanterhavet siden slutningen af Anden Verdenskrig for at vise vores engagement og vigtigheden af at forsvare demokratiet”