Portrætfoto af Torben Mikkelsen, chef for Søværnskommandoen

Torben Mikkelsen. Foto: Forsvaret

Af Forsvarskommandoen

Stillingen som chef for Søværnskommandoen bliver nu slået op. Anledningen er, at chefen for Søværnskommandoen, kontreadmiral Torben Mikkelsen, skifter stilling og tiltræder som programchef for Forsvarets Skibsprogram.

Forsvarets Skibsprogram forventes formelt oprettet 1. juni 2022. Forsvarets Skibsprogram får til opgave at planlægge og koordinere fremtidige skibsprojekter i takt med at det fornødne beslutningsgrundlag er tilvejebragt. 

Forsvarets Skibsprogram vil kunne komme til at bestå af en række koncerntværgående projektkontorer, der arbejder med fx design og byggeri. Projektkontorer skal i den forbindelse sikre, at forhold vedrørende materiel, etablissement og infrastruktur, organisering, uddannelse og personel favnes i projektet. Selve materielanskaffelsen gennemføres i regi af Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelses i et tæt samarbejde med Forsvarets Skibsprogram.

Flotilleadmiral Carsten Fjord-Larsen tiltræder som fungerende chef for Søværnskommandoen, indtil den opslåede stilling er besat.