fregatten Peter Willemoes

Fregatten Peter Willemoes på vej til Cold Response 22


Når Cold Response 22 går i gang i dag, er det med deltagelse af to danske skibe -inspektionsskibet Vædderen og fregatten Peter Willemoes.

Lige nu er Peter Willemoes en del af NATOs stående fregatstyrke (SNMG1), og derfor er skibet under NATOs kommando under øvelsen. Vædderen deltager som en del af Arktisk Kommandos maritime kapacitet.

I alt deltager omkring 50 flådefartøjer i øvelsen, som samler 30.000 soldater og støttepersonel fra 27 lande - på land, til vands og i luften. 8.000 af dem er maritime styrker, og blandt dem de to danske skibsbidrag.

 

”Det er utroligt vigtigt, at vi får vedligeholdt og udviklet vores evne til at samarbejde med udenlandske militære kapaciteter – altså vores kolleger fra NATO, Sverige og Finland. Og det giver især værdi for os, når vi kan gøre det på en så kompleks øvelse som Cold Response”, siger næstkommanderende i Søværnet, flotilleadmiral Carsten Fjord-Larsen.

 

Cold Response er en tilbagevendende øvelse, som afholdes i Norge hvert andet år. Dog var øvelsen aflyst i 2020 på grund af den verdensomspændende corona-pandemi. Øvelsen er attraktiv, fordi den både omfattende og udfordrende.

 

”Øvelsen gennemføres i et maritimt miljø, som giver os store taktiske udfordringer og som samtidig stiller helt særlige krav, fordi vi skal operere højt mod nord, hvor klimaet kan være meget barskt. Men heldigvis har den danske flåde stor erfaring fra det høje nord, fordi vi er vant til at operere ved Grønland og Færøerne”, forklarer Carsten Fjord-Larsen.

 

Formålet med Cold Response-øvelserne er at træne en hurtig militær forstærkning af Norge under udfordrende klimatiske forhold og i et såkaldt NATO Artikel 5-scenarie. Det vil sige et scenarie, hvor Norge bliver angrebet og skal forstærkes militært af alliancepartnere og partnerlande. Komplekse operationer, som kræver både samarbejde og samvirke i stor skala. Derfor er der noget på spil under øvelsen, fortæller Carsten Fjord-Larsen.

 

”Vi skal simpelthen sikre, at vi i sidste ende er i stand til at føre krig sammen med vores allierede, og at Danmark kan indgå effektivt i et NATO Artikel 5-scenarie.”

 

De danske skibe skal bidrage til, at amfibiestyrken (soldater der indsættes på kysten) kommer sikkert over havet og sikkert i land i Norge. Det sker i samarbejde med andre landes fregatter og luftstyrker.

Video fra Willemoes i Trondheim: