Generalløjtnant Max A.L.T. Nielsen, i daglig tale kendt som MALT, er i dag blevet valgt til posten som øverste chef for NATO Defense College, der er NATOs universitet.

Der var tre kandidater til posten som øverste chef for NATO Defense College, som i dag er gået til Max A.L.T. Nielsen.

Af Forsvarskommandoen

 

Generalløjtnant Max A.L.T. Nielsen, i daglig tale kendt som MALT, er i dag blevet valgt til posten som øverste chef for NATO Defense College, der er NATOs universitet.

 

”Det er en prestigefyldt stilling, der giver stor indflydelse og synlighed på et vigtigt område; nemlig viden og uddannelse. Det er også en vigtig anerkendelse af dansk Forsvar, så der er al grund til at ønske MALT til lykke,” siger forsvarschef general Flemming Lentfer.

 

Den vigtigste opgave for NATO Defense College er uddannelse af fremtidens ledere og chefer, civile som militære, til seniorpositioner i NATO og multinationale stabe o.lign. NATO Defense College er også omdrejningspunkt for et omfattende samarbejde om viden og forskning i sikkerheds- og forsvarspolitiske emner med NATOs myndigheder, partnerlande i Mellemøsten, Afrika og Asien, og civilsamfundet.

 

For at dele denne viden på tværs af alliancen er NATO Defense College vært for en årlig konference med alle NATOs og partnerlandenes forsvarsakademier.

 

”Jeg er både stolt og respektfuld overfor den kommende opgave som øverste chef for NATO Defense College. Menneskelig interoperabilitet, sammenholdskraft og tilpasningsevne er vigtigt som nogensinde før i alliancens historie, og NATO Defense College spiller her en central rolle som NATOs ypperste uddannelses- og forskningsinstitution. Det er en post, hvor jeg skal bygge bro mellem de øverste beslutninger i NATO, og den virkelighed, der udspænder sig i de allierede nationer og partnerlande, og samtidig lægge trædesten for fremtiden. Først og fremmest vil jeg som altid fokusere på at stå tidligt op som chef og være der for de meget dygtige og kompetente medarbejdere på stedet”, siger generalløjtnant Max A.L.T. Nielsen.

 

Opgaverne spænder meget bredt inden for uddannelse og forskning. Bedst kendt er ”Senior Course”, der afholdes to gange om året, og uddanner allierede og partnerofficerer og civile med graden oberstløjtnant/kommandørkaptajn og tilsvarende. Derudover gennemføres talrige kurser for ambassadører og generaler/admiraler samt en vifte af kurser inden for sikkerheds- og forsvarspolitik, herunder engagement med NATO’s partnerlande over hele kloden.

 

Danmark har tidligere haft posten, da generalløjtnant Eigil Wolff var øverste chef fra 1974-1977. MALT tiltræder stillingen medio 2023.