Missilaffyring under øvelsen Mjølner i Norge.

Missilaffyring under øvelsen Mjølner i Norge. Foto: Henning Jespersen-Skree / Forsvaret

Af Forsvarskommandoen

 

30. maj: Artiklen er opdateret med to videoer fra øvelsen

 

”Skud kommer!” lyder det over højttaleranlægget på fregatten Absalon. Det er operationsofficerens stemme, der høres overalt på skibet, hvor der ellers er så stille, at man kan høre en knappenål falde. Få sekunder efter brydes stilheden af den karakteristiske lyd af et missil, der affyres. Det har kurs mod et indkommende fly.

 

Efter affyringen er der stille igen og sekunderne føles lange, mens missilet flyver mod sit mål. Endelig kommer den forløsende melding: ”Truslen nedkæmpet”. Missilet har gjort sit job, så skib og besætning kan fortsætte kampen og løse deres opgaver.

 

Selvom det lyder som en scene fra en film, så har dette og lignende scenarier været virkeligheden for besætningerne på fregatterne Absalon og Niels Juel, der i sidste uge deltog i øvelsen Operation Mjølner 2022 i det nordlige Norge. Ud over Danmark deltog også Belgien, Holland, Norge og Tyskland med skibe i øvelsen. Som værtsland stillede Norge øvelsesområde og faciliteter til rådighed, der muliggør skydninger med såvel missiler som kanoner. Skibene var under øvelsen samlet i en flådestyrke, der blev ledet af flotilleadmiral Dan B. Termansen støttet af en stab, hvor alle fem deltagende nationer var repræsenteret.

 

Missil bliver affyret fra dansk fregat.

Foto: Henning Jespersen-Skree / Forsvaret

Øvelsesscenariet omfattede to lande i konflikt, hvor flådestyrken under FN-mandat havde til opgave at støtte den ene part ved at trænge ind i et kystnært område under nedkæmpelse af trusler i luften, på havet og i land med henblik på at opnå manøvrefrihed for styrkens operationer.

 

Til øvelsen var for første gang tillige tilknyttet et luftforsvarsbatteri fra den norske hær. Fly og overfladetrusler blev under øvelsen udgjort af en større mængde hurtiggående fjernstyrede droner og fartøjer.

 

Læs også: Nyt missil øger danske krigsskibes kampkraft

 

”Set med mine øjne har Operation Mjølner 2022 har været en stor succes. Det har været imponerende at være vidne til den meget høje grad af professionalisme som vi har set hos skibene og deres besætninger. Det er altid en fornøjelse at opleve, at skibe fra forskellige lande samles i en flådestyrke og allerede i løbet af meget kort tid samarbejder som om man havde sejlet sammen i månedsvis,” siger Dan B. Termansen, der er chef for Søværnets 2. Eskadre, der bl.a. omfatter fregatterne.

 

Krigsskibene Absalon og Van Amstal øver sammen i Norge.

Foto: Steffen Fog / Forsvaret

Dan B. Termansen har derfor som chef for flådestyrken under Operation Mjølner 2022 haft mulighed for at se sine skibe i aktion fra første parket.

 

”Jeg er meget tilfreds med hvordan fregatterne Absalon og Niels Juel har løst deres opgaver under Operation Mjølner 2022. Ugen før øvelsen gennemførte Niels Juel de første affyringer af det langtrækkende luftmålsmissil SM-2 og under selve Mjølner har både Absalon og Niels Juel succesfuldt gennemført skydninger med luft- og sømålsmissiler samt kanoner og har derved demonstreret, at både systemer og procedurer fungerer. Søværnet er i dag i stand til at gennemføre endog meget avancerede operationer som fx koordinerede angreb med missiler, hvilket vi har vist her på øvelsen,” siger Dan B. Termansen.

 

Se videoindslag fra øvelse:

 

 

Læs også: Danmark leder flådestyrke ved missilskydning

 

Ud over at afprøve de systemer og procedurer, der bruges i dag, så er et meget vigtigt element i Operation Mjølner, at der indsamles masser af data og observationer, der gør det muligt at optimere anvendelsen af våbensystemerne.

 

”Operation Mjølner 2022 har klart vist, at vi kan levere varen, når der er brug for det. Samtidig har vi også en stor mængde erfaringer samt tekniske målinger med hjem, der nu skal analyseres, så vi kan blive endnu bedre og arbejde målrettet frem mod de nye kapaciteter – ikke mindst områdeluftforsvar med SM-2-missilet,” slutter Dan B. Termansen.

 

Se video med missilaffyringerne fra mange vinkler:

 

Fakta: Øvelse Mjølner

  • Øvelsen finder sted i området nord for Vestfjorden i Norge i perioden 7-13. maj 2022.
  • Øvelsen er også kaldet ”Above Water Warfare Live Firings” (AWWLF). Den er oprindelig startet som en national hollandsk aktivitet for at træne live-skydning med skibsbaserede missiler og kanoner i en realistisk ramme.Øvelsen finder sted hvert andet år.
  • Fra dansk side deltager fregatterne Niels Juel og Absalon hvor sidstnævnte vil være flagskib for styrken med styrkechef og føringsstab om bord under ledelse af chefen for 2. Eskadre, kommandør Dan Termansen, der under øvelsen er midlertidigt udnævnt til flotilleadmiral.
  • Den danske deltagelse i øvelsen forventes at bidrage med data og erfaringsindhentning til brug for den videre udvikling af kapacitet og doktriner ved Søværnets operative enheder. Arbejdet er forankret i Faggruppe Våbentaktik under Center for Taktik i Frederikshavn, der er den primære danske aktør i planlægningen og analysen af øvelsens resultater.
  • Søværnets Center for Våben deltager i forbindelse med affyring af, samt kontrol af det dronemateriel, der anvendes som mål for alle skydende enheder under øvelsen.
  • Krigsskibe fra fem NATO-lande deltager og træner sammen. Tre af landene - Danmark, Holland og Norge - er også med JEF-samarbejdet. Derudover deltager Belgien og Tyskland.