EH-101 missionsklargøring.

Danske EH101 helikoptere vender hjem fra Irak efter ét års indsættelse.

Efter et års indsættelse i Irak var den 30. april 2022 uigenkaldeligt sidste operative dag i missionen for det danske helikopterbidrag. Opgaven blev den 1. maj overdraget til Italiens Task Force Griffon ved en ceremoni på basen. Det næste år leverer Italien transportstøtte til missionen med deres NH-90 helikoptere.

- Det har været virkeligt spændende at være en del af det her operative miljø, for man kan virkelige føle, at vi gør en forskel for operationen. Vi har flyttet personel og materiel næsten hver eneste dag, fortæller DES, der har været operationsofficer og arbejdet med at planlægge anvendelsen af de danske helikoptere i Irak. 

Opgaven for de danske helikoptere har først og fremmest været at flytte personel og materiel rundt i operationsområdet. 

- Vi har primært skulle transportere NATOs rådgivere rundt til Irakiske skoler og regeringsinstitutioner, men vi har også flyttet meget gods. Når man har helikoptere i et operationsområde vil man typisk også bruge dem til at flytte materiel, fordi det er hurtigt og sikkert.  


Bidraget har både løst opgaver med de to danske helikoptere sammen, men også i samarbejde med andre nationers helikopterkapaciteter. Udnyttelsen af den samlede helikopterressource bliver mere effektiv, fordi løftekapaciteten kan tilpasses behovet ved kombination af større og mindre helikoptere.

- De danske helikoptere har et stort lastområde og en stor løftekapacitet, så det er oftest os, der er blevet ringet til, når store mængder gods skulle flyttes. EH101'eren har også den fordel, at lastedøren er så stor at almindelige europaller kan løftes direkte ind med en gaffeltruck. 

Helikopterbidraget har i løbet af hele missionen fra maj sidste år til den 1. maj i år til fløjet 168 missioner inklusiv træningsmissioner og transporteret 2580 personer og 171 tons gods.