L. Ø. Andersen udfordrer de unge mennesker.

Eleverne fra Vadum Folkeskole bliver udfordret med et missionsspil på Flyvestation Aalborg. Foto: Maria Sejr / Forsvaret

Af Forsvarskommandoen

 

Det er mandag morgen og eleverne træder ind i et af Forsvarets operative lokaler. Eleverne fordeler sig ved de fire opstillede borde, projekterne er tændt, tavlen ren og L.Ø, som eleverne kalder ham, står klar.

 

I samarbejde med Aalborg Kommunes Erhvervsplaymaker har Air Transport Wing (ATW) lagt grundstenene for pilotprojektet 'ATW Academy', hvor en lokal skoleklasse fra Vadum Folkeskole har været venskabsklasse med ATW. Siden eleverne begyndte i 5. klasse har de to gange om året besøgt flyvestationen i Aalborg. Nu afslutter eleverne snart 9. klasse og mødtes denne gang for at spille et missionsspil, hvor de skulle planlægge at sende et Hercules bidrag til et afrikansk land, hvor der var udbrudt Ebola.

 

Air Transport Wing har brugt et år på udvikling af projektet sammen med blandt andet et hold lærere fra lærerseminariet. De har sørget for at konceptet passede, så Forsvaret kunne undervise folkeskoleelever. Formålet med projektet har været at give eleverne et indblik i Forsvarets rolle i samfundet. Eleverne præsenteres for problemstillinger der kommer rundt om folkeskolens almindelig fag, såsom dansk, engelsk, samfundsfag, matematik samt indenrigs- og udenrigspolitik.

 

Eleverne samarbejder på kryds og tværs af grupperne.

Eleverne samarbejder på kryds og tværs af grupperne. Foto: Maria Sejr / Forsvaret

L. Ø. Andersen, der er koordinations- og planlægningsbefalingsmand, har sammen med kollegaerne fra garnisonsstøtten været primus motor for projektet. Både Forsvaret og eleverne har fået noget ud af projektet. Eleverne har fået en anden opfattelse af Forsvaret som arbejdsplads end hvad de gik ind med og omvendt har Air Transport Wing fået et godt venskab med folkeskoleklassen på den lokale skole.

 

”Alle de opgaver, de har fået i løbet af de seneste fem år, har vi selvfølgelig lavet en lille smule sværere, jo ældre eleverne er blevet. På den måde er vi kommet hele vejen rundt om flyvestationen i løbet af projektet, så eleverne nu ved alt det, vi laver her i ATW," siger L. Ø. Andersen. 

 

De mange funktioner

Eleverne har været begejstret for alle de udfordringer og oplevelser, de har fået igennem dette 5-årige venskab. Blandt andet fortæller eleverne, at de ikke var klar over at der fandtes så mange jobfunktioner i Forsvaret.

 

Denne mandag blev eleverne præsenteret for en hovedopgave, men indimellem blev de afbrudt af småopgaver som gjorde, at de blev holdt i gang og nødsaget til at dele gruppen op, så de kunne løse forskellige opgaver. Eleverne skulle finde ud af, hvem der gjorde hvad og hvordan de skulle samarbejde i forhold til hinanden.

 

De 4 gruppeledere får uddelt materialet til en af små opgaverne.

De 4 gruppeledere får uddelt materialet til en af små opgaverne. Foto: Maria Sejr / Forsvaret

Når klassen undervises normalt

Der sker noget med koncentrationen hos eleverne, når de skal løse opgaver på Flyvestation Aalborg i stedet for i et klasseværelse, fortæller elevernes lærer. På flyvestationen bliver undervisningen konkret og de skal forsøge at leve sig ind i et job.

 

”Her sidder eleverne og kigger ind på propellerne til et Hercules-transportfly, samtidig med at de skal løse en opgave hvor de skal ud at flyve en Hercules. Det gør et eller andet ved dem og det fastholder dem i opgaven på en helt anden måde end normalt,” fortæller Andreas Kofod, der er folkeskolelærer på Vadum Folkeskole og fortsætter:

 

”Her er de ikke et sekund i tvivl. De har hele tiden rammen for opgaven, de skal forhold sig til og alle de informationer de skal bruge på et stykke papir, så de skal egentlig bare læse og forstå.”

 

Projektet tilbydes på nuværende tidspunkt kun i Nordjylland. Garnisonsstøtten hos Air Transport Wing besøger flere uddannelser med projektet og fastholder, at det kan resultere i, at de unge mennesker får en fornemmelse for, hvad de skal i fremtiden - og de finder ud af om Forsvaret er fremtiden for dem.

 

”Vi har brugt 5 år på at vise dem vores arbejdsplads og vise, hvad det egentligt er, vi laver herinde,” siger L. Ø. Andersen, koordinations- og planlægningsbefalingsmand ATW.

 

ATW Academys officielle afslutning finder sted til april, hvor eleverne blandt andet skal se de sidste hjørner af flyvestationen, når de skal løbe en 12 km lang tur på flyvestationen og hvor både kommunen, skolen og elevernes forældre er inviteret.