Et dansk medlem af Air Control Wings Weapons Control Team

Alsing er Master Controller ved Air Control Wing i Karup til hverdag. Den seneste tid har han opholdt sig i Island sammen med omkring 60 kollegaer fra flyvevåbnet. Foto: Rune Dyrholm / Forsvaret

Af Forsvarskommandoen

 

De seneste fem uger har fire danske F-16 kampfly og 60 medarbejdere fra Flyvevåbnet været udsendt til Island for at udføre luftrumsovervågning og patruljeflyvninger.

 

Opgaven for det danske bidrag er først og fremmest at vedligeholde evnen til at operere i området, hvis behovet for permanent tilstedeværelse af NATO kampfly skulle opstå. Aktuelt er der kampfly fra forskellige NATO-lande på Island et par gange om året. Bidraget fra Danmark omfatter fly, piloter og jordpersonel fra Fighter Wing Skrydstrup, men også såkaldte Weapons Control Teams fra Air Control Wing, som planlægger og koordinerer luftoperationerne.

 

”Ligesom vi har politi på jorden, har vi også politi i luften, og når politiet skal rykke ud, så skal de bruge nogen, der fortæller dem, hvor de skal rykke hen. En alarmcentral. Og det er det, vi laver,” siger Alsing om teamets arbejde.

 

Opgaven med at håndhæve Islands suverænitet i luftrummet varetages af NATO, fordi Island ikke selv har et flyvevåben. Opgaven svarer til den, de danske F-16 fly løser i det danske afvisningsberedskab. Flyene patruljerer over Island og kan med kort varsel indsættes, hvis fly fra fremmede nationer eller ikke identificerbare fly nærmer sig Islands luftrum.

 

”Den mission, vi laver her, er den rå kerneopgave. Det er alarmcentralens bread and butter, det vi er her for. Det er air policing i dens reneste form,” siger Alsing.

 

Danske F-16 kampfly var blandt de første til at løse NATOs air policing opgaver i luftrummet over Island tilbage i 2009, og Danmark har også løst opgaven i 2010, 2015 og 2018.

 

NATO-alliancens suverænitetshævdelse over Island er gennem samarbejdet mellem medlemsstaterne også med til at styrke robustheden i alliancens forsvarsposition og udbrede NATO’s kerneprincip om kollektivt forsvar. Den træning flyene opnår gennem løsning af opgaven er afgørende for at sikre, at NATO’s luftforsvar er velforberedt.