Ny værnepligtig hos Flyvevåbnet i Karup prøver uniform for første gang.

Ny værnepligtig hos Flyvevåbnet i Karup prøver uniform for første gang. Foto: Simon Elbeck / Forsvaret

Af: Forsvarskommandoen

 

For hundredvis af unge mennesker var det i dag første dag i uniform, da de gik ind ad porten på deres tjenestested. Nu kan de se frem til i hvert fald fire måneder i uniform, når de skal aftjene deres værnepligt eller værneret.

 

Hos Ingeniørregimentet i Skive begyndte omkring 250 nye soldater, som tager det der formelt hedder Hærens basisuddannelse – HBU.

 

”Jeg har valgt værnepligten på grund af, at jeg gerne ville prøve noget nyt. Jeg glæder mig meget til de kammeratskaber og det sammenhold, som jeg kan få i værnepligten. Jeg har ikke tænkt så meget over, at russerne nu presser på, men det er jo lige pludseligt ikke helt for sjovt mere,” siger én af de nye soldater, 21-årige Frederik.

 

Nye værnepligtige hos Ingeniørregimentet i Skive.

Nye værnepligtige hos Ingeniørregimentet i Skive. Foto: Magnus Terp / Forsvaret

Sidste år begyndte 4.333 som værnepligtige i enten Hæren, Flyvevåbnet eller Søværnet. Af dem havde 99,9% meldt sig frivilligt til at bruge mindst fire måneder i Forsvaret.

 

”Værnepligten har en stor værdi for Forsvaret og for Danmark, i sær når vores demokratiske værdier kommer under pres. Jeg er derfor stolt over, at der er så mange danske unge, som tager del i værnepligten. Tilsøgningen er stor og mange steder er der endda venteliste. Tak til den danske ungdom for deres engagement,” siger Forsvarsminister Trine Bramsen og byder de nye soldater velkommen i Forsvaret.

 

Unge soldater har første dag hos Trænregimentet i Aalborg.

Unge soldater har første dag hos Trænregimentet i Aalborg. Foto: Trænregimentet / Forsvaret

Værnepligtige i alle værn

Hos Flyvevåbnet begyndte der i dag knap 100 nye mænd og kvinder på Flyvestation Karup hos Operations Support Wing til fire måneders værnepligtsuddannelse – også kaldt Flyvevåbnets basisuddannelse.

 

”Vi har set meget frem til at modtage de nye værnepligtige på Flyvevåbnets værnepligtsuddannelse i Karup. Værnepligtsuddannelsen giver de værnepligtige en basisuddannelse som soldat og indlæring af militære færdigheder som f.eks. skydning, førstehjælp, brandbekæmpelse og felttjeneste. Vi ser mangfoldighed som en styrke i Forsvaret. Derfor er det meget glædeligt, at vi igen i år modtager et værnepligtshold med en ligelig fordeling af begge køn, og at vi derigennem udgør et repræsentativt billede af det omgivende samfund,” siger oberstløjtnant Brian V. Brøgger fra Operations Support Wing.

 

Stigende interesse for værnepligten

Igennem de seneste mange år har der været en stigende interesse hos de unge for at lære mere om Forsvaret og Beredskabsstyrelsen gennem værnepligten, så næsten samtlige unge, der trækker i uniform, gør det af egen fri vilje.

 

Også andelen af kvinder har været støt stigende igennem de seneste 10 år, og mere end en fjerdedel af de unge på værnepligtsuddannelsen i dag er kvinder.

 

Der er 20 forskellige steder rundt i hele landet, hvor det er muligt at aftjene sin værnepligt eller værneret. De fordeler sig mellem værnene og mellem forskellige tjenestesteder. Nogle steder varer uddannelsen fire måneder. Hos den Kongelige Livgarde varer de otte måneder, på Kongeskibet Dannebrog var det ni måneder og hos Hesteskadronen i Slagelse er værnepligtsuddannelsen på 12 måneder. 

 

Du kan læse mere om værnepligten her: www.værnepligt.dk