Konstabelelever på skydebane.

Konstabelelever på skydebane. Foto: Line Fjordside / Forsvaret

Af: Forsvarskommandoen & NEXT

 

Fremover skal de danske soldater være faglærte med uddannelsesbevis, og den opgave skal en række erhvervsskoler med NEXT Uddannelse København i spidsen bidrage til som ny uddannelsespartner for Forsvaret.

 

I Erhvervsrettet Konstabeluddannelse fagintegreres grundfag som dansk, engelsk, matematik m.v. i de militære fag, øvelser og den daglige uddannelse. Uddannelsen vil være studie og erhvervskompetencegivende. Uddannelsen afsluttes med en fagprøve og et uddannelsesbevis. Konstabeluddannelsen har den militære faglighed og den professionelle soldat i centrum.

 

Uddannelsen skal stille soldaterne bedre i konstablens individuelle karrierevalg.

 

En attraktiv uddannelse

”Jeg er glad for, at vi nu er nået til et punkt i oprettelsen af Pilotprojektet for Erhvervsrettet konstabeluddannelse, hvor vi kan indgå kontrakt med kompetente samarbejdspartnere som NEXT og konsortiets medlemmer. Jeg forventer mig meget af samarbejdet,” siger generalmajor Gunner Arpe Nielsen, der er chef for Hærkommandoen.

 

Chefen for Hærkommandoen underskriver aftalen med NEXT.

Chefen for Hærkommandoen underskriver aftalen med NEXT. Foto: Forsvaret

Det er en milepæl i arbejdet med Erhvervsrettet Konstabeluddannelse, at kontrakten mellem Hærkommandoen og NEXT er indgået, så Hærens konstabler i pilotprojektet kan opnå en faglært uddannelse, der er studie og erhvervskompetencegivende.

 

”Med samarbejdet med NEXT og konsortiet vil vi nu på længere sigt være i stand til at give vores konstabler i pilotprojektet for Erhvervsrettet Konstabeluddannelse et uddannelsesbevis, som kan bruges både i Forsvaret og på det civile uddannelses- og arbejdsmarked. Vi ser frem til på sigt forhåbentlig at kunne udvide pilotprojektet, så det kommer til at omfatte alle konstabler i Hæren,” siger Gunner Arpe Nielsen.

 

Det er en spændende opgave, som NEXT glæder sig til at løfte i samarbejde med Forsvaret og de øvrige uddannelsespartnere, fortæller Ole Heinager, adm. direktør i NEXT.

 

“Der har været et ønske fra Forsvarsministeriet om, at uddannelsen bliver mere kompetencegivende og rettes mod det civile arbejdsmarked og uddannelsessystem, så Forsvaret dels kan rekruttere bredere og fastholde flere. At den militære uddannelse nu kombineres med grundfag og et uddannelsesbevis, så de danske soldater bliver faglærte, vil gøre uddannelsen mere attraktiv. Det kan og vil vi gerne hjælpe med i NEXT sammen med vores partnere,” siger Ole Heinager.

 

Uddannelsen foregår lokalt på kasernerne

Det er et konsortium bestående af NEXT Uddannelse København, TEC, Herningsholm Erhvervsskole og Campus Bornholm, der har vundet Forsvarets udbud af EKU - Erhvervsrettet Konstabeluddannelse, og som tilsammen dækker hele Danmark.

 

Uddannelsen foregår lokalt på fem af Forsvarets kaserner: Gardehusarkasernen i Slagelse, Garderkasernen i Høvelte, Opklaringsbataljonen på Bornholm, Dragonkasernen  i Holstebro og hos Slesvigske Fodregiment i Haderslev.

 

I første omgang bliver uddannelsen rullet ud hos Hærens kamptropper, hvilket svarer til cirka 500-700 konstabler i løbet af perioden for pilotprojektet, men på sigt skal alle konstabler kunne tage uddannelsen.

 

Fakta

  • Den erhvervsrettede konstabeluddannelse, der gør danske soldater faglærte, blev lanceret af Forsvarsministeriet i september 2021.
  • Uddannelsen afsluttes med en fagprøve, hvor konstablerne får tildelt et uddannelsesbevis.
  • Erhvervsrettet Konstabeluddannelse udbydes som et pilotprojektfor Hærens Kamptropper frem til og med 2025.
  • Uddannelsen varer 3 år og 9 måneder.