Af Forsvarskommandoen

 

I TV 2-programmet Operation X: ”I krig og krænkelser” står en række kvinder frem og fortæller om deres oplevelser med kønskrænkende adfærd i Forsvaret.

 

Forsvarschef, general Flemming Lentfer erkender, at kvindernes udsagn vidner om, at deres sager ikke er blevet håndteret, som de burde være blevet.

 

”Først og fremmest anerkender jeg det mod, kvinderne udviser ved at stå frem og fortælle om deres oplevelser i Forsvaret. Dét, de har oplevet, er ikke i orden. Krænkende adfærd er uacceptabelt i Forsvaret, og det er mangelfuld håndtering af sagerne også. Vi har en udfordring med den måde, en række af de nævnte sager i dokumentaren er blevet håndteret på. Der har vi som ledelse svigtet kvinderne,” siger Flemming Lentfer, der understreger, at han på baggrund af udsendelsen har anmodet Forsvarsministeriets Personalestyrelse om at vurdere, hvorvidt, der er forhold i udsendelsen, som giver anledning til personalemæssige tiltag.

 

Tv-udsendelsen retter kritik af Forsvarets håndtering af flere sager om kønskrænkende adfærd. For eksempel, at kvinderne oplever, at chefer enten ikke har handlet, eller har handlet for langsomt samt at de involverede parter fortsat har kunne mødes på arbejdspladsen.

 

”Forsvaret har en nultolerancepolitik over for krænkende adfærd. Det betyder, at sager ikke må samle støv på chefers skriveborde eller på anden vis ikke blive håndteret. Alle sager skal samles op, registreres og håndteres på den rigtige måde, således at der bliver taget ordentlig hånd om de involverede parter. Og det gør de heldigvis også i de fleste tilfælde,” siger Flemming Lentfer.

 

Krænkende adfærd skal have konsekvenser

Viften af mulige sanktioner er bred, hvis der begås krænkende adfærd i Forsvaret. Strafferetlige konsekvenser, som fx bøder, er ikke det eneste, der rammer krænkere. Krænkende adfærd kan få både karrieremæssige- og eventuelt ansættelsesretlige konsekvenser i Forsvaret. Hvad konsekvenserne er afhænger af den konkrete situation.

 

”Jeg tror desværre aldrig, at vi helt kommer til at undgå krænkende adfærd, men sker det, er det selvsagt vigtigt, at der tages hånd om sagerne og de involverede parter. For mig er det helt centrale, at kønskrænkende adfærd skal have konsekvenser,” siger Flemming Lentfer.

 

Klare regler for håndtering af sager

Udover klare konsekvenser for krænkere skal chefers håndtering af sager forbedres. Hele kulturen i Forsvaret skal forandres.

 

”Vores håndtering af sagerne skal blive bedre, og det bliver den. Vi har allerede søsat initiativer, og flere er i gang. Vi ønsker at iværksætte en kulturforandring,” siger forsvarschefen. For at sikre en bedre håndtering af sager, der vedrører kønskrænkende adfærd, blev der i januar 2022 udsendt et nyt regelsæt om handlepligt til chefer og ledere i Forsvaret.

 

”Vi har, som nævnt i TV 2-programmet, allerede i begyndelsen af året strammet op på, hvordan sager med kønskrænkende adfærd skal håndteres. Vi har nu en bestemmelse om handlepligt med en tydelig beskrivelse af, hvordan en sag skal håndteres fremadrettet. Jeg forventer, at det vil minimere fejl og sikre en mere ensartet og ordentlig håndtering,” siger forsvarschefen og uddyber:

 

”Det her er ikke en vejledning, du som chef og leder bare kan orientere dig i. Der her er en bestemmelse, der skal følges. Hvis der ikke handles, kan det få det konsekvenser. Endog også ansættelsesretlige konsekvenser. Sagerne skal håndteres,” siger han.

 

Nødvendig kulturforandring i Forsvaret

Men bestemmelsen om handlepligt er kun begyndelsen. Forsvarschefen har også sat sig for, at Forsvaret over de kommende år skal gennemgå en kulturforandring.   ”Jeg vil have en større og mere gennemgribende indsats mod krænkende adfærd og håndteringen af den. Der skal ske en kulturforandring i hele Forsvaret. Det vil tage år, men det er nødvendigt,” siger Flemming Lentfer.

 

Ifølge forsvarschefen bliver det Forsvarets chefer, der skal drive kulturforandringen.

 

”Vi begynder med cheferne i Forsvaret, og her er formålet, at de i første omgang skal blive bedre til at håndtere sager vedrørende krænkende adfærd og udøve deres handlepligt. Vi skal derudover styrke evnen til at handle ansvarligt, hvad enten man er medarbejder, leder eller chef. Vores ambition er, at alle medarbejdere over en årrække skal igennem et forløb, der støtter den kulturforandring, jeg ønsker,” siger Flemming Lentfer.

 

FAKTA: Krænkende adfærd har konsekvenser

Ifølge Forsvarsministeriets Auditørkorps var der i perioden 1. januar 2017 til 31. december 2021 10 personer, der under medvirken fra Auditørkorpset har modtaget straf ved domstolene for kønskrænkende adfærd. I samme periode har 1 modtaget straf ved domstolene for kønskrænkende adfærd under medvirken fra den civile anklagemyndighed.

 

De 11 personer var enten ansat i Forsvaret eller værnepligtige, på gerningstidspunktet. Ingen af de i alt 11 personer er pr. 21. februar 2022 ansat på Forsvarsministeriets område.

 

Ud af de 11 personer er 7 blevet afskediget som følge af den køns-krænkende adfærd, der udgjorde gerningsindholdet i forbindelse med straffen. Derudover var 2 af de 11 personer værnepligtige på gerningstidspunktet. En værnepligtig kan ikke afskediges, da der ikke foreligger et ansættelsesforhold.

 

De resterende 2 personer var ansat på gerningstidspunktet, men er ikke afskediget som følge af straffen. Dette kan f.eks. skyldes, at der på afgørelsestidspunktet ikke forelå et ansættelsesforhold, eller at en mindre indgribende ansættelsesretlig reaktion blev fundet tilstrækkelig.

 

FAKTA: Omfang af krænkende adfærd i Forsvaret

I den seneste arbejdspladsvurdering og undersøgelse vedrørende kønskrænkende adfærd for 2021 viser tallene, at:

 

  • 97 kvinder (9,4% af alle de kvinder, der har svaret) og 232 mænd (3,2% af alle de mænd, der har svaret) har oplevet en kønskrænkende omgangstone eller kultur på arbejdspladsen.
  • 83 kvinder (8,1% af alle de kvinder, der har svaret) og 33 mænd (0,5% af alle de mænd, der har svaret) svarer, at de har været udsat for uønsket seksuel opmærksomhed.
  • Tre kvinder svarer, at de har været udsat for voldtægtsforsøg eller voldtægt.
  •  

I den forrige arbejdspladsvurdering og undersøgelse vedrørende kønskrænkende adfærd for 2019 viste tallene, at:

 

  • 109 kvinder (11,6% af alle de kvinder, der har svaret) og 211 mænd (2,9% af alle de mænd, der har svaret) har oplevet en kønskrænkende omgangstone eller kultur på arbejdspladsen.
  • 96 kvinder (10,2% af alle de kvinder, der har svaret) og 27 mænd (0,4 % af alle de mænd, der har svaret) har været udsat for uønsket seksuel opmærksomhed.
  •  

To kvinder svarer, at de har været udsat for voldtægtsforsøg eller voldtægt.