Miljøskibet Gunnar Seidenfaden under en havmiljøøvelse ved Skagen i 2022.

Miljøskibet Gunnar Seidenfaden under en havmiljøøvelse ved Skagen i 2022. Foto: Steffen Fog / Forsvaret

Af Steffen Fog, Forsvarskommandoen

 

Opdatering kl. 11.20: Pga dårligt vejr aflyses øvelsen torsdag, hvor de internationale enheder skulle have deltaget. 

 

Miljøskibe fra Danmark, Sverige og Tyskland samt flere danske beredskabsmyndigheder, politi, Beredskabsstyrelsen med flere øver sig fra dag og de næste tre dage i Storstrømmen og det sydlige Storebælt i at forebygge havmiljøkatastrofer og opsamle olie på havet.

 

Landene omkring Østersøen har forpligtet sig til sammen at beskytte havmiljøet og opretholde beredskaber, som kan bekæmpe forurening på havet. For forurening på havet, for eksempel olieudslip, overholder ikke grænser for søterritorier. Et olieudslip vil kunne flyde frit på tværs af grænserne mellem for eksempel Danmark, Tyskland og Sverige.

 

Derfor har landene omkring Østersøen et samarbejde omkring forebyggelse og bekæmpelse af forurening på havet. Det skal ind imellem øves, og det sker i disse dage i den internationale del af øvelsen, som kaldes Swedenger.

 

”Vi har i Danmark og landene omkring Østersøen en havmiljøberedskab, som kan rykke ud med kort varsel. Det er naturligt nok vigtigt, at man øver sig sammen regelmæssigt og øver konkrete samarbejdsmetoder. For eksempel et olieudslip vil ikke overholde grænserne landene imellem. Derfor skal vi kunne hjælpe hinanden og allerede på forhånd vide, hvordan vi kan samarbejde, inden et udslip eventuelt sker,” siger kaptajnløjtnant Nanna Flensborg, der er leder af Søværnets del af øvelsen.

 

”I den her øvelse har vi sat et scenarie op, som giver realistisk træning for alle involverede, således at landene omkring os sammen med danske enheder øver samarbejdet. Vi får her i øvelsen 'Swedenger' lejlighed til at øve os sammen med svenskerne og tyskerne og udveksle metoder, lærer hinanden og hinandens skibe, redskaber og muligheder at kende og afprøve samarbejdet i et realistisk øvelsesscenarie. Der er meget nyttigt for det fremtidige arbejde,” siger hun.

 

Man bruger ofte popcorn for at illudere olie på havmiljøøvelser. Popcorn opfører sig på havet ligesom olie, flyder med vind og strøm på samme måde, så det er et nyttigt og ikke-forurenende alternativ til olie, når man skal øve sig.

Man bruger ofte popcorn for at illudere olie på havmiljøøvelser. Popcorn opfører sig på havet ligesom olie, flyder med vind og strøm på samme måde, så det er et nyttigt og ikke-forurenende alternativ til olie, når man skal øve sig. Foto: Steffen Fog / Forsvaret

Tidligere katastrofer

Farvandet Storstrømmen giver påmindelser om, at det er vigtigt at øve sig. Netop i Storstrømmen og farvandet omkring skete der i 2001 en af de største havmiljøkatastrofer i Danmark, da olietankeren Baltic Carrier stødte samme med fragtskibet Tern og 2.700 tons olie blev udledt i havet og flød ind i Grønsund mellem Falster, Møn og Bogø. Konsekvenserne for havmiljøet og dyreliv var enorme og oprydningsarbejdet omfattende. Utallige fugle måtte aflives, ligesom havmiljøet under overfladen led betydelig skade.

 

”Katastrofen i 2001 viser med al tydelighed, at man skal have et beredskab. Den slags katastrofer kender man jo naturligt nok ikke til på forhånd, derfor er det vigtigt at man til stadighed sørger for, at beredskabet er klar og har øvet sig på forhånd,” siger Nanna Flensborg, kaptajnløjtnant og leder af Søværnets del af øvelsen.

 

Den slags katastrofer for havet og naturen skal forebygges, og derfor øver Søværnets miljøskibe sig sammen med svenske og norske miljøskibe og den danske Beredskabsstyrelses miljøskibe.

 

Skib lækker olie

I den aktuelle øvelse i denne uge er øvelsesscenariet, at et skib støder ind i en pylon på Storstrømsbroen og lækker olie.

 

I øvelsen deltager fra Danmark blandt andre miljøskibene Gunnar Siedenfaden, Marie Miljø, Miljø 103 (M103), Sleipner samt Marinehjemmeværnets skibe MHV803 og MHV813.

 

Desuden deltager blandt andre Beredskabsstyrelsens lægtvandsfartøjer, der kan samle olie op på lavt vand.

 

Man bruger ofte popcorn for at illudere olie på havmiljøøvelser.