MCM fartøjer på vej ud af Simrishamn

Danske minerydningsfartøjer på vej ud af havnen i øvelse Baltops.  Foto: MCM / Forsvaret

Af Forsvarskommandoen

 

Af de 45 skibe som deltager i årets største flådeøvelse i Østersøen er de tre danske. Dykkerskibet Søløven og to MCM fartøjer ligger i denne uge tæt på den svenske kyst, hvor opgaven hedder at etablere ”stier” ind til kysten, renset for miner.

 

På det dybe vand anvender MCM DNK (Mine-Counter-Meassure Danmark) sine to fartøjer, forskellige robotter og minedykkere. På lavt vand inde under kysten overlades det til Søværnets Dykkertjeneste at scanne og rense havbunden.

 

MCM hovedkvarter i Ravlunda

Minerydderne har oprettet hovedkvarter i det svenske øvelsesterræn Ravlunda. Udover fartøjer har de medbragt containere og gummibåd. Foto: MCM / Forsvaret

Skibene opererer i farvandet ud for Simrishamn i det sydlige Sverige, fortæller chefen for MCM DNK, kaptajnløjtnant Christian Skov Nielsen fra sit hovedkvarter, som er oprettet i det svenske øvelsesterræn Ravlunda, tæt på Simris.

 

Og selvom der er tale om en øvelse, selvom minerne på havbunden er attrapper og selvom landgang med amfibier og marinesoldater blot skal simuleres, så er MCMs opgaver krævende, som var det en skarp operation.

 

”Vi har bl.a. skullet opdage en såkaldt Rockan. En mine som med sine kanter er udfordrende at spotte med sonar. Dens udformning som fiskearten rokke bevirker at den graver sig ned i sandet på havbunden lidt efter lidt. Rockan kan indeholde 100 kilo sprængstof, der vil resultere i 'mission kill' for en væsentlig række af fartøjer,” fortæller kaptajnløjtnanten.

 

Rockan mine på havbund

Rockan er detekteret og kan derefter uskadeliggøres. Foto: MCM / Forsvaret

Udover stealthformen kan de mest avancerede Rockan-miner være udstyret med vibrator, der medvirker til nedgravningen, og kan endvidere laves af glasfiber.

 

Danmark er ikke ene om minerydningen ud for Simrishamn. Enheder fra Belgien, Frankrig, Norge og USA er også indsat.

 

Baltops øvelsen fortsætter frem til den 16.juni.

 

MCM fartøjer på vej ud fra Simrishamn

Minerydderne gør klar til at søsætte drone og afsøge havbunden. Foto: Emil Kastrup Andersen / Forsvaret