I  NFP i Letland blev der øvet discipliner som indrykning i og oprettelse af logistiske områder, bakketeknik, sløring af køretøjer med såvel naturmaterialer som sløringsnet, etablering af sikring samt opretholdelse af lyd- og lysdisciplin.

Soldater i NPF i Letland øver fremrykning i skov. Foto: Forsvaret / Morten Fredslund

Af Forsvarskommandoen

 

NATO's Forsvarsplan – Danmarks fremskudte tilstedeværelse i Letland

Der blev bakket med tonstunge lastbiler og anhængere i en grad, der kunne give enhver campingvognsejer sved på panden og nervøse trækninger, da Logistikkommandoets forsyningsdeling i sidste uge øvede indrykning i beredskabsområde og dertilhørende sløring af vognparken.

 

 

I hele tre dage blev discipliner som indrykning i og oprettelse af logistiske områder, bakketeknik, sløring af køretøjer med såvel naturmaterialer som sløringsnet, etablering af sikring samt opretholdelse af lyd- og lysdisciplin testet adskillige gange i de lettiske skove. Øvelserne blev gennemført, imens stabskompagniets opklaringsdeling først gav gode råd og senere indtog rollen som fjende for at gennemføre opklaring og angreb mod logistiksoldaterne.

 

I  NFP i Letland blev der øvet discipliner som indrykning i og oprettelse af logistiske områder, bakketeknik, sløring af køretøjer med såvel naturmaterialer som sløringsnet, etablering af sikring samt opretholdelse af lyd- og lysdisciplin.At etablere og skjule et logistisk forsyningsområde i en tæt skov er ikke ligetil. Foto: Forsvaret / Morten Fredslund

Der indgår altid adskillelige store, pansrede blokvogne, containere og andre køretøjer fra støttende enheder som eksempelvis CIS (signaltjeneste), militærpoliti og sanitetsdelingen, og forsyningsområdet fylder derfor godt i landskabet.

 

I  NFP i Letland blev der øvet discipliner som indrykning i og oprettelse af logistiske områder, bakketeknik, sløring af køretøjer med såvel naturmaterialer som sløringsnet, etablering af sikring samt opretholdelse af lyd- og lysdisciplin.Kunsten er derfor at skjule og sløre alle køretøjer, så opklaringssoldaterne skulle gøre sig ekstra umage for at finde forsyningsområdet i den tætte skov. Foto: Forsvaret / Morten Fredslund

 

”Det er en øvelse, som alle parter får rigtig meget ud af. Dels er det sjældent at opklaringsenheder indsættes mod os under øvelser i Danmark. Dels er terrænnet herovre svært fremkommeligt og anderledes end derhjemme. Det giver det en ny dimension og nye udfordringer, når vi har mulighed for at være indsat lang tid i et beredskabsområde, hvor vi f.eks. skal holde lyd- og lysdisciplin i en længere periode,” siger Rune, som delingsfører for Forsyningsdelingen.

 

Også Opklaringsdelingen er begejstret for øvelsen. Opklaringssoldater er eksperter i at snige sig ubemærket ind på et fjendtligt mål for enten i skjul at observere mod det og indhente informationer eller for at nedkæmpe det. 

 

”Øvelsen har givet os en unik mulighed for at udføre opklaring mod en stor logistikenhed. Det er yderst sjældent, vi får mulighed for det, så det har bestemt været meget lærerigt. Opklaringssoldatens største udfordring er altid tiden – så den ville vi, som altid, gerne have mere af,” siger Alex, der er næstkommanderende i opklaringsdelingen.

 

I  NFP i Letland blev der øvet discipliner som indrykning i og oprettelse af logistiske områder, bakketeknik, sløring af køretøjer med såvel naturmaterialer som sløringsnet, etablering af sikring samt opretholdelse af lyd- og lysdisciplin.I løbet af de tre dages øvelse blev én dag brugt til undervisning og forberedelse. Foto: Forsvaret / Morten Fredslund.

Samlet set blev der etableret forsynings- eller beredskabsområder tre forskellige steder.

 

NATOs fremskudte tilstedeværelse i Estland – enhanced Forward Presence (eFP)

Forskellige typer enheder havde på tværs af hele eFP-bataljonskampgruppen fået til opgave at gå i skjul i øvelsesterrænet. Her var blandt andet delinger fra de franske infanterister, britiske kampvogne og panseringeniører. Enhederne fik et kort oplæg, hvorefter de havde 90 minutter til at køre i skjul. Formålet med øvelsen var at gemme sig for forskellige typer opklaring – både fra landjorden, elektronisk og fra luften.

 

I  NFP i Letland blev der øvet discipliner som indrykning i og oprettelse af logistiske områder, bakketeknik, sløring af køretøjer med såvel naturmaterialer som sløringsnet, etablering af sikring samt opretholdelse af lyd- og lysdisciplin.På baggrund af en detaljeret analyse af kortmaterialet blev der lagt en plan indeholdende en række forholdsordrer og tre forskellige skjuleområder. Foto: Forsvaret / Nikolaj Thide

 

Under øvelsen iværksatte delingen deres bevægelse til det første skjuleområde. Herefter overgik delingen til kompagniets standarder i form af skjul og sløring med beredskabsvagt.

 

I  NFP i Letland blev der øvet discipliner som indrykning i og oprettelse af logistiske områder, bakketeknik, sløring af køretøjer med såvel naturmaterialer som sløringsnet, etablering af sikring samt opretholdelse af lyd- og lysdisciplin.Materiel godt skjult i skoven. Foto: Forsvaret / Nikolaj Thide

Efter øvelsen roste den britiske øvelsesledelse delingen. Der var blandt andet ros for valg af skjuleområdet, der lå i en mindre dal i et bakket terrænområde. Dette havde besværliggjort både dronernes arbejde og jordopklaringen.

 

I  NFP i Letland blev der øvet discipliner som indrykning i og oprettelse af logistiske områder, bakketeknik, sløring af køretøjer med såvel naturmaterialer som sløringsnet, etablering af sikring samt opretholdelse af lyd- og lysdisciplin.Soldater på øvelse. Foto: Forsvaret / Nikolaj Thide

Vikingkompagniets 3. Deling vandt konkurrencen for bedste enhed i øvelsen. Delingen og resten af kompagniet fik bekræftet, at standarderne fungerer, og at de har godt materiel.

 

Logistikdetachementet har haft en stille uge under den igangværende leaveperiode. Der er blevet gennemført køreruddannelse i Soodla for logistiksoldaterne.

 

Vikingkompagniets sygehjælpere har modtaget udvidet sanitetsuddannelse. Der er der lavet eftersyn på alle køretøjerne, og der har været meget forberedelse til den kommende uges sanitetsøvelse i Major Medical Incidents.

 

Det Nationale Støttelement har varetaget driften med leave-rotationer og levering af forsyninger.

 

Militærpolitiet har støttet estisk Movement Control med eskortering af kolonner og gennemført daglig tjeneste samt rutinering på materiel. Derudover har Militærpolitiet gennemført færdselspatruljer.

 

Den franske Bastilledag blev festligholdt i Tallinn med deltagelse af chef DANCON, kontigentsbefalingsmanden og chefen for det Nationale Støtteelement. I Tapa blev der afholdt et grillarrangement for soldaterne.