Panserinfanterister i sneen på skydebane i Letland.

Panserinfanterister i sneen på skydebane i Letland. Foto: Thomas Reimann / Forsvaret

Af Forsvarskommandoen

 

NATO’s Forsvarsplan – Danmarks fremskudte tilstedeværelse i Letland

I denne uge har kampbataljonen blandt andet gennemført kursus i feltbefæstning og et skydekursus.

 

Formålet med feltbefæstningskurset var at uddanne instruktører/rådgivere i feltbefæstning, som efterfølgende kan anvendes på kamppladsen.

 

Efter at have brugt de første dage på at lære teorien omkring dækningstykkelser og opbygning af feltbefæstningsanlæg, kunne soldaterne fra bataljonen tage ud i terrænet og bygge feltbefæstningerne, som de nu har lært.

 

Under arbejdet med at forberede stillingerne, gravning af dem med og uden hjælp fra maskiner samt opførslen af feltbefæstningerne, har soldaterne på kurset udvist stort gåpåmod.

 

”Jeg er imponeret over soldaternes vilje til at grave”, siger major Kim Poulsen fra Ingeniørregimentet, der var kursusleder på uddannelsen og fortsætter: ”Soldaterne har været aktive og interesseret i at udføre arbejdet med kvalitet. Og det er en fordel, at der deltager både infanterister og ingeniørsoldater på kurset, så de to forskellige slags soldater får forståelse af de ”andres” verden,” siger han.

 

Chefen for kampbataljonen, oberstløjtnant Thomas Lunau er tilfreds med støtten fra Ingeniørregimentet.

 

”Krigen i Ukraine har bekræftet os i, at feltbefæstede kampstillinger er en forudsætning for at kunne overleve på kamppladsen, så det er vigtig og god støtte, vi har fået her,” siger han.

 

I weekenden har kampbataljonen også været på skydebanen med stort set alle enheder og gennemført skydeperiode med funktions- og enhedsskydninger.

 

Der er blevet skudt med håndvåben, stabiliserede våbensystemer, Cardom (tung morter i Piranha) samt med infanterikampkøretøjerne (IKK). Sneen var til tider en udfordring, men samtidig en vigtig læring for soldaterne, idet mulighederne for at øve kamp i sne i Danmark er sjældne.

 

I Letland har frosten nu fået fat og der forventes temperaturer ned til -10 grader den kommende uge.

 

Mission Update fortsætter efter billederne fra Letland.

 

NATO Mission Iraq, hold 5

Sikrings- og eskortekompagniet har den seneste uge kørt 74 transporter og eskorter i Bagdad-området, fordelt på 17 kørsler i den internationale zone og 51 i det øvrige område.

 

Herudover har kompagniet kørt seks rekognosceringer.

 

NATO’s stående flådestyrke i Nordatlanten og Østersøen (Standing NATO Maritime Group 1)

Fregatten Esbern Snare fortsætter indsættelsen med NATO’s stående flådestyrke TG441.01. Den forgangne uge har foruden interne og eksterne øvelser involveret X-poll.

 

Det er betegnelsen for kortvarig udveksling af personel mellem skibene med henblik på at dele viden, erfaringer og maritim kultur på tværs af nationer og flåder.

 

Onsdag havde Esbern Snare personel på besøg hos den franske fregat Chevalier Paul og den norske flådetanker Maud, og personel fra begge enheder besøgte samtidig Esbern Snare.

 

Sidst på ugen, umiddelbart efter en sidste genforsyning af olie til søs, sagde styrken farvel til både skibene Chevalier Paul og Maud, så der nu kun er Esbern Snare og den hollandske fregat Tromp tilbage.

 

Flådestyrken sammen forud for afsked med de to skibe franske Chevalier Paul og norske Maud.

Flådestyrken sammen forud for afsked med de to skibe franske Chevalier Paul og norske Maud, hvor personellet blev udvekslet via RHIB’er, skibenes små motorfartøjer. Foto: Forsvaret

Det var også ugen, hvor VM i fodbold begyndte. Store dele af besætningen har, på trods af resultaterne, bragt god stemning til skibets helikopterhangar, hvor projektor, lærred og højttalere har gjort det muligt for besætningen at følge landsholdet.

 

Personellet bliver udvekslet mellem flådefartøjerne via RHIB’er, skibenes små motorfartøjer.

 

NATO’s fremskudte tilstedeværelse i Baltikum og Polen - Enhanced Forward Presence (eFP) i Estland

Soldaterne i Estland har denne uge deltaget i en øvelse, der skulle integrere et nyt, fransk kompagni i NATO-kampgruppen. Øvelsen hedder Verts Warrior, og der er tale om en kompagni franske alpejægere, som afløser det afgående kompagni.

 

Soldater laver bål i vinteren i Estland

Integration finder sted fra soldat til soldat, såvel som fra enhed til enhed, i felten. Foto: Forsvaret

Soldaterne træner, så hele kampgruppen har samme forståelse af militære termer og NATO-doktrin på tværs af nationer og sprog.

 

Træning i vinterterræn giver nye erfaringer til kampvognseskadronen fra Jydske Dragonregiment.

 

Leopard 2A7 kampvogne i sne i Estland.

 

Leopard 2A7 kampvogne i sne i Estland.

Foto: Forsvaret

Øvelsen var også det første rigtige møde med den estiske vinter, hvor det var nødvendigt med både snekryds –pigdæk for bæltekøretøjer – på kampvognene og snekæder på hjulkøretøjerne.

 

Operatørbidraget – Shaw Air Force base, South Carolina, USA

De danske radaroperatører tilknyttet 727th Expeditionary Air Control Squadron på Shaw Air Force Base i South Carolina bemander positioner i det amerikanske Control and Reporting Centre benævnt Kingpin. Herfra koordineres og kontrolleres luftoperationer i rammen af Operation Inherent Resolve i Mellemøsten.

 

Den forgangne uge er primært gået med vagter for operatørerne. Derudover har bidraget sagt velkommen til den nye chef, som er blevet vist rundt ved Kingpin for at give ham et indblik i operatørbidragets opgaver. Derudover klargør bidraget til at modtage Hold 32, der ankommer inden længe.