CH 1BDE på besøg hos I/GHR

Soldaterne fra 1. Panserinfanteribataljon havde mange budskaber og ønsker til chefen for 1. Brigade, da han var på besøg hos enheden, der både er i NATO-beredskab og løser nationale operative opgaver. 

Af Forsvarskommandoen

 

Gardehusarregimentets 1. Panserinfanteribataljon udgør sammen med andre enheder fra 1. Brigade i hele 2022 det danske bidrag til NATO-beredskabet NATO Readiness Initiative (NRI).

 

Formålet med NATO’s Readiness Initiative er at øge beredskabet for de eksisterende nationale styrker og er en reaktion på et mere uforudsigeligt sikkerhedsmiljø i verden. Det drejer sig ikke om, at der skabes nye styrker, men om at øge beredskabet hos de eksisterende styrker, så de er klar til kamp mod en jævnbyrdig modstander. Derfor tillægger chefen for 1. Brigade også NRI-beredskabet stor værdi.

 

”Jeg ser NRI-beredskabet som en motor i udviklingen af hele 1. Brigade. Ved at vi opstiller kampbataljoner med tilhørende støtteenheder får vi trænet det samvirke mellem brigadens enheder, der er helt afgørende. Og NRI-beredskabet understøtter på den måde også, at 1. Brigade bliver drivkraften i hele Hærens transformation fra at have fokus mod stabiliseringsopgaver og til at have fokus på kamp mod en jævnbyrdig modstander,” siger brigadegeneral Anders B. Olesen.

 

CH 1BDE på besøg hos I/GHR

Brigadechefen taler med soldater, der er i gang med vedligeholdelse af kanonen på et infanterikampkøretøj.

 

Krav skaber motivation

Soldaterne fra panserinfanteribataljonen har frem mod deres certificering som NRI-enhed i september 2021 været igennem et omfattende og forkortet uddannelses- og øvelsesforløb svarende til seks uddannelsesmåneder.

 

I løbet af de seks måneder har bataljonen integreret bidrag fra både 1. Artilleriafdeling, 1. Logistikbataljon og 1. Føringsstøttebataljon, samt ikke mindst to baltiske kompagnier.

 

”De eksterne bidrags professionalisme har i høj grad været med til at opnå det samlede gode certificeringsresultat” fortæller oberstløjtnant Anton, der er chef for Gardehusarregimentets 1. Panserinfanteribataljon.

 

CH 1BDE på besøg hos I/GHR

Oberstløjtnant Anton, yderst til højre, i samtale med brigadechefen, brigadebefalingsmanden og en af bataljonens kompagnichefer. 

 

I første halvdel af 2022 er bataljonens aktiviteter hægtet op på, at bataljonen opretholder sin operative status, samtidig med at soldaterne også er indsat i nationale operationer med grænsekontrol, bevogtningsopgaver og som strategisk reserve.

 

”Kravet om at være beredskabsenhed sætter naturligvis enhederne under pres, men det er samtidig godt for soldaterne og førerne at have et krav om at opretholde et højt fagligt niveau, mens bataljonen også løser andre opgaver. Og den helt aktuelle situation er naturligvis også med til at holde os skarpe,” siger Anton.

 

En stor del af soldaterne i bataljonen har været udsendt til Estland som del af det danske bidrag til NATOs fremskudte tilstedeværelse i de østlige del af alliancens område, siden bidragene begyndte i 2018. Også der havde enhederne fokus på at skulle kæmpe mod en ligeværdig modstander med artilleri, droner og luftstøtte.

 

”Det har en stor betydning for den måde vi indretter vores beredskabsområder på, hvordan vores køretøjer hele tiden skal være i bevægelse, hvordan vi indtænker egenbeskyttelse af vores enheder under vores operative opgaveløsninger og helt ned til, hvor kort tid en geværskytte kan blive i den samme skydestilling. Både soldater og førere har gennem uddannelsen i 2021, deres erfaringer fra Afghanistan, Kosovo og særligt gennem eFP-bidragene i høj grad fået det rigtige mentale mindset på plads i relation til vores syn på en ligeværdig modstander,” siger Anton.

 

I andet halvår af 2022 begynder 1. Panserinfanteribataljon sideløbende med NRI-beredskabet at forberede nye bidrag til internationale missioner, før bataljonen i 2023 forventes at sende soldater til Irak og Kosovo.

Faktaboks

NATO’s medlemslande har forpligtet sig til inden 2020 at have;

30 kampbataljoner;

30 eskadriller af kampfly;

og 30 flådefartøjer

Klar til brug inden for 30 dage.

1. Brigade opstiller enheder til NRI således:

 

En kampbataljon  med en hovedstyrke fra I/GHR bestående af et pansret infanterikompagni, et mekaniseret infanterikompagni og et stabskompagni.

 

1. Artilleriafdeling opstiller en ildstøttekapacitet, der indgår i kampbataljonen.

 

1. Føringsstøttebataljon opstiller en CIS sektion eller gruppe til kampbataljonen samt elementer til logistikkommandoet og det nationale støtteelement

 

1. Logistikbataljon opstiller en forsynings/transportdeling, en sanitetsdeling og en logistikkommando.

 

Derudover består NRI-beredskabet af  et militærpoliti-bidrag, et nationalt støtteelement, et efterretningselement, et detachement til informationsoperationer, en deling ammunitionsryddere og der indgår et estisk pansret infanterikompagni og et litauisk mekaniseret infanterikompagni.