Analysen skulle desuden identificere de udfordringer og konsekvenser, som udviklingen kan medføre for hele kongeriget og Forsvaret. Analysen er foretaget under ledelse af Michael Zilmer-Johns og er foretaget med inddragelse af relevante eksperter og forskere. Den bygger blandt andet på analyser foretaget af bl.a. Center for Militære Studier, DIIS, Forsvarsakademiet og Udenrigsøkonomisk Analyseenhed.

Analyserapporten "Dansk sikkerhed og forsvar frem mod 2035".

Analysen skulle desuden identificere de udfordringer og konsekvenser, som udviklingen kan medføre for hele kongeriget og Forsvaret. Analysen er foretaget under ledelse af Michael Zilmer-Johns og er foretaget med inddragelse af relevante eksperter og forskere. Den bygger blandt andet på analyser foretaget af bl.a. Center for Militære Studier, DIIS, Forsvarsakademiet og Udenrigsøkonomisk Analyseenhed.

 

Analyserapporten "Dansk sikkerhed og forsvar frem mod 2035" kan læses her