Øvelsen i Finnerup skal styrke Danmarks nukleare beredskab.

Øvelsen i Finnerup skal styrke Danmarks nukleare beredskab. Foto: Thorbjørn Forsberg / Forsvaret

Af Thorbjørn Forsberg / Camilla Post / Forsvarskommandoen

 

Iført ”bamsedragt,” støvleovertræk og plastikhandsker er soldater fra Ingeniørregimentets CBRN-enhed (det kemiske, biologiske, radiologiske og nukleare beredskab) i disse dage indsat i øvelsesterrænet ved Finderup. Anledningen er Beredskabsstyrelsens øvelse Contex 2022 (CONTamination EXercise) med deltagere fra Norge, Finland, Tyskland og Færøerne – og fra Forsvaret.

 

Opgaven for gruppens fire soldater fra Ingeniørregimentet lyder på at måle sig frem til radioaktivt materiale, som i øvelsens narrativ er faldet til jorden, da en giftig sky fra et forulykket skib drev hen over området og blev ramt af regnskyl. Til det formål har soldaterne blandt andet medbragt det håndholdte måleapparat ’Radeaglet’. Det måler radioaktivitet og kan identificere, hvilke typer radioaktiv stråling der er tale om.

 

”Vi gør ikke tingene på helt samme måde eller med de samme procedurer som Beredskabsstyrelsen, men det er godt, at vi kommer ud og oplever forskellene. Det styrker vores samarbejde,” forklarer korporal Camilla, som er gruppens fører. Hun peger på, at Beredskabsstyrelsens øvelser har en stor fordel i forhold til hverdagens træning på Skive Kaserne.

 

”Det er fedt, at vi får lov til at træne med skarpe kilder. Dem må vi ikke selv håndtere til daglig uden assistance fra Beredskabsstyrelsen, og her får vi rig lejlighed til at søge efter dem. Det giver rutine – også i at bruge vores nye måleapparat Radeaglet, som vi fik lige inden sommerferien,” forklarer hun.

 

Målinger fra luften

Det er ikke kun på jorden, at Forsvaret er repræsenteret under Contex 2022. Også i luften over øvelsesterrænet er der aktivitet.

 

For at kunne kortlægge et større landområde er det nødvendigt for Nuklear Bredskab at tage en af Forsvarets Fennec-helikoptere i brug. Uden på den monteres en af beredskabets pods, hvori der sidder to detektorer. Det er disse, der, sammen med en computer indeni helikopteren, indsamler målinger om den radioaktive forurening.

 

Samme boks sidder på taget af flere af Beredskabsstyrelsens køretøjer, som også kan identificere områder med forhøjet radioaktiv stråling.

 

Artikel fortsætter efter fotos.

 

Ulykker er sjældne

Selvom Danmark ikke har a-kraftværker, er der stadig en risiko for radioaktivt nedfald ved ulykker andre steder. En større mængde radioaktiv stråling kan være fatal for levende organismer, som man så det efter ulykkerne på det sovjetiske Tjernobyl-atomkraftværk i 1986 og det japanske Fukushima-værk i 2011. Og stråling kan flytte sig med vind og vejr, hvilket man eksempelvis også målte i dagene efter Tjernobyl-ulykken langt væk fra værket i Ukraine.

 

”Alvorlige nukleare hændelser er uhyre sjældne, men hvis de indtræffer, vil konsekvenserne være omfattende,” siger chef for Nukleart Beredskab i Beredskabsstyrelsen, Steen Nordstrøm.

 

Derfor er det nødvendigt fra tid til anden at træne og genopfriske procedurer og samarbejde med forskellige aktører, nationalt såvel som internationalt. Man vil nemlig så vidt muligt trække på hinandens ressourcer i en skarp situation. Contex-øvelsen bliver derfor afholdt hvert andet år.

 

Aktuelt behov for samarbejde

Selvom der har været en del offentlig snak om de ukrainske atomkraftværker og deres sikkerhed i forbindelse med den russiske invasion, så er Contex i år ikke en reaktion på det. Øvelsen har været planlagt længe.

 

”Situationen omkring kernekraftværkerne i Ukraine er alvorlig, men heldigvis ikke akut, og øvelsen har ikke relation til forholdene i Ukraine. Men krigen i Ukraine aktualiserer behovet for, at de europæiske nukleare myndigheder samarbejder på tværs af grænserne, og at vi træner og er klar,” siger Steen Nordstrøm fra Beredskabsstyrelsen.

 

Se, hvordan det foregår, når soldaterne fra Ingeniørregimentet søger efter radioaktiv stråling:

 

 

BEREDSKABSSTYRELSENS NUKLEARE BEREDSKAB

Nukleart Beredskab i Beredskabsstyrelsen udfører som ekspertberedskab og sektormyndighed en række beredskabsopgaver, hvis der sker en nuklear ulykke, som kan påvirke danske eller grønlandske interesser.

 

Nukleart Beredskab opretholder kontinuerligt strålingsovervågning af Danmark og Grønland. Nukleart Beredskab udarbejder og reviderer den nukleare beredskabsplan, der træder i kraft ved et nukleart uheld. Skulle der ske et nukleart uheld, kan Nukleart Beredskab bl.a. udarbejde prognoser og analyser, kortlægge radioaktivt nedfald samt yde beslutningsstøtte til øvrige myndigheder.