Af Forsvarskommandoen

 

I nat sejlede en russiske korvet ind i dansk territorialfarvand nord for Christiansø.

 

Senere på natten krydsede samme korvet atter territorialfarvandsgrænsen ligeledes nord for Christiansø. Efter et kald på civil VHF-radio fra Søværnets maritime indsatsenhed forlod det russiske skib straks dansk territorialfarvand.

 

Forsvarskommandoen har ikke yderligere at tilføje.