Af Forsvarskommandoen

 

Flere medier har i dag reporteret, at Malis regering ønsker, at danske soldater bliver trukket ud af landet.

 

Udsendelsen af de danske soldater er sket på baggrund af en anmodning fra Mali om et dansk bidrag til Task Force Takuba. Som det fremgår af UM hjemmeside er soldaterne udsendt på et klart grundlag.

 

Malis nuværende regering har nu valgt at problematisere det oprindelige grundlag for udsendelsen af de danske soldater, hvorfor Forsvaret og styrkebidraget nu vil afvente en politisk afklaring af situationen.

 

Der henvises til Udenrigsministeriets hjemmeside for yderligere information om grundlaget for udsendelsen af det danske styrkebidrag.

 

Task Force Takuba

Forsvaret har de seneste uger arbejdet på at flytte gods og personel til Mali. Her skulle en gruppe soldater fra Jægerkorpset og et kirurghold indtil starten af 2023 være en del af den franskledede Task Force Takuba. Det er en multinational europæisk specialoperationsstyrke, der opererer i den franske Operation Barkhane.

 

Indsættelsen af de danske styrker har fulgt den plan, der er blevet lagt i samarbejde med de internationale styrker i forlængelse af Folketingets vedtagelse af folketingsbeslutning B297 i april 2021.