Havørnen samler jolle op i Tango-T

Havørnens overstyrmand identificerer jollen, der blev fundet med bunden i vejret ved Lysegrund syd for Anholt. Foto: Havørnen

Af Forsvarskommandoen


Søndag fandt Fiskeristyrelsens kontrolskib Havørnen en jolle med bunden i vejret i Tango-ruten, som er den rute skibstrafikken bruger i Østersøen,  Storebælt og Kattegat. Jollen blev vendt, og overstyrmanden identificerede jollens navn og data. Efter kontakt til redningscentret i land viste det sig, at jollen var tidligere meldt bortkommet til JRCC af ejeren.

 

Redningscentret undlod på grund af ejerens melding at iværksætte en stor eftersøgning i farvandet omkring den nye dybtvandsrute syd for Anholt, som de ellers ville have gjort. Og derved sparede meldingen
Beredskabet for at indsætte skibe og redningshelikoptere.

 

Ifølge kaptajnløjtnant Flensborg fra Søværnskommandoen viser søndagens hændelse, at det nytter for borgerne at melde deres joller og surfbrædder savnede. Dels er der en chance for at få ejendommen tilbage igen, men først og fremmest hjælper det Redningscentret med ikke at bruge ressourcer på at lede efter mennesker i nød, som rent faktisk ikke findes.

 

Billedet nedenfor fra Aarhus Havn er taget af overstyrmand Søren fra Havørnen, som meddeler, at ejeren af jolle var glad, da han fik sin båd tilbage.

Havørnen afleverer jolle til ejer