taktisk træner

I Hærens Taktiske Træner på Oksbøl Kaserne var 450 personer fra 1. Brigade samlet om at føre henholdende kamp i en simulationsøvelse.  Foto: Frederikke Frederiksen / Forsvaret

Af Forsvarskommandoen

Der er stille i terrænet omkring Oksbøl, men bevæger man sig ind i Hærens Taktiske Træner på kasernen, finder man flere hundrede mennesker i gang med at føre henholdende kamp. Det foregår online som en digital simulationsøvelse, når førere og soldater fra 1. Brigade er med til at skabe grundlaget for udviklingen af brigaden gennem førings- og samvirkeuddannelse under øvelse Blue Lion.


I den proces lægges der blandt andet vægt på at afkomplicere befalinger og som fører at turde handle på ufuldstændigt grundlag; Noget, der vil være en nødvendighed, hvis soldaterne en dag skulle befinde sig i krig i nærområdet mod en ligeværdig modstander.

fauerholt
Major Peter Faurholt-Nielsen har planlagt og er med til at eksekvere øvelsen, hvor rammen er det såkaldte Jyllandsscenarie, der vil følge 1. Brigade i fremadrettede øvelser. Foto: Frederikke Frederiksen / Forsvaret

Hellere 80% plan til tiden end den perfekte plan for sent

Deltagerne i øvelsen bliver udfordret på mange forskellige måder i den omfattende simulationsøvelse. Chef for 1. Brigades planlægningssektion, major Peter Faurholt-Nielsen, er med til at tilrettelægge og drive processerne - herunder at være garant for, at de forskellige enheder kan arbejde sammen og kommunikere. Det kræver et stort forberedelsesarbejde, at skabe det scenarie, der udspiller sig på de hundredvis af computerskærme. Men det er ikke alt, der kan planlægges eller virker efter hensigten i krig. Heller ikke når det foregår digitalt.

”Vi har mulighed for at træne og øve det, vi kalder føring. Altså der, hvor vi applikerer og justerer planen for at imødegå virkeligheden”, fortæller chefen for planlægningssektionen.


Og netop føring er et af de vigtigste elementer under Blue Lion. Et dogme hedder, at det er bedre at have en 80% plan til tiden, end den perfekte plan for sent.

”Det har vi arbejdet meget med de sidste 10 år; at fokusere på at blive hurtigere end vores fjende. Måden vi blandt andet gør det på, det er ved at blive mere rutinerede og anvende systemerne bedre. Det er faktisk også at acceptere, at nogle gange er én sides skrift bare den bedste løsning”, siger Peter.


Befalinger kan der altid tænkes mere over, skrives mere til eller visualiseres på en bedre måde, men det er ikke altid den rette prioritering i en krigssituation.

”Det er virkelig noget af det, hvor vi hele tiden skal afbalancere både på brigadeniveauet, men også ude på bataljonsniveauet og niveauerne under dem”.

 

Udvikling af operative dyder tilpasset den moderne slagmark.


En stor del af hæren er opdraget igennem stabiliseringsoperationerne siden 90'erne. Men billedet er skiftet efter Ruslands invasion af Ukraine. Vi står nu i højere grad over for en fjende, som har mere eller mindre det samme til rådighed som vi. Det gør hastighed og rettidighed til endnu vigtigere parametre end tidligere. Og derfor kræver tankegangen fra stabiliseringstiden en omstilling.

”Vi taler meget om at vende tilbage til de gamle dyder, men for rigtig mange af mine folk, er det bare ikke engang det gamle, vi vender tilbage til. Der er det noget, de er for unge til at have mødt. Vi vender tilbage til at have en ligeværdig modstander”, fortæller majoren.
Derfor bliver det nu forankret i konkrete uddannelsesmål, hvor lang tid det må tage at lave en plan, hvor stort et omfang den må have, og hvor mange sider den må være på. Det gælder både hos bataljonerne og niveauerne under. Og selvom der skulle findes tid til større detaljegrader, er det ikke nødvendigvis det rigtige.

”Jo mere jeg poster i hovedet på dem, udfordrer det deres mulighed for at behandle det. Så det er også med respekt for, at hvis jeg af sådan en misforstået godhed vil give dem et endnu bedre produkt, så kan det faktisk være kontraproduktivt”.


Derfor skal officerer og førere trænes til at tage beslutninger på ufuldstændigt grundlag, da det er det, det kræver, når man står over for den mere ligeværdige modstander. Herunder er det vigtigt at tage hensyn til tiden og tidsstyre, så man ikke tager vigtige timer og minutter fra dem, der er på niveauerne under.

”De skal kunne føre deres bataljon, altså håndtere det, der kører hele tiden, samtidig med at de skal kunne lave planer parallelt med. Så de skal både kigge på noget, der sker nu og noget der skal ske om lidt”.

bluelion
Blue Lion er et led i det overordnede mål – at opstille og uddanne 1. Brigade til en deployerbar troppeenhed.  Foto: Frederikke Frederiksen / Forsvaret

Plads til fejl og læring

Det, at det er en online simulationsøvelse, giver et godt set-up til at få afprøvet disse ting.


”Her er det trods alt kun nuller og ettaller. Der er ikke nogen der bliver slået ihjel derude, og der er ikke nogen, der bliver sultne, fordi det glipper med madpakkerne”.


En øvelse af den her karakter, giver derfor god mulighed for, at få trænet alle disse ting og specifikt de hurtige beslutninger. Samtidig kan kontrolorganer holde øje med, hvor fejl sker i kæden, så man kan gå tilbage og evaluere og skabe videndeling og dygtiggørelse. Også for planlægningssektionen skaber det læring:

”Vi er i de sammenhænge og i det miljø, som vi er organiseret til at skulle være i. Hvis vi siger noget til deltagerne, som de misforstår, så lærer vi noget om kommunikationen. Scenarierne er uendelige, men vi er et godt sted, for vi ønsker faktisk at fejle. Det gør vi fordi vi stoler på, at det genererer læring. Det er når noget går galt eller noget ikke går som forventet, at vi lærer noget. I rammerne her er det også nemmere at spotte fejl. Var vi spredt ud på kortet i virkeligheden, var der meget, vi ikke fik øje på”, siger major og chef for brigadens planlægningssektion Peter Faurholt-Nielsen.