Fregatten Peter Willemores på vej til årets store øvelse i Østersøen.

Fregatten Peter Willemoes på vej til årets store øvelse i Østersøen. Foto: Nicklas / Forsvaret

Af Forsvarskommandoen

 

Danmark deltager fra på søndag og de næste par uger i øvelsen BALTOPS med 150-200 soldater i form af Søværnskommandoens føringsstab, fregatten Peter Willemoes og de danske minerydningsstyrker.

 

Øvelsen er en stor og vigtig årlig øvelse, som har til formål at styrke fleksibiliteten og samarbejdsevnen for NATO- og partnerlande samt træne brugen af fælles kapaciteter. Øvelsen skal sikre, at styrkerne er trænet og i stand til at operere sammen og er klar til at reagere på enhver trussel mod sikkerheden i stater i Østersøregionen.

 

Fregat i solnedgang

Foto: Nicklas / Forsvaret

Konkret vil øvelsen styrke landenes evner til samarbejde gennem en række kombinerede taktiske manøvrer og scenarier. Over 6.000 besætningsmedlemmer på fly og skibe og marinesoldater fra 19 allierede og en partnernation vil øve luftforsvar, maritim blokade, antiubådskrigsførelse, og amfibieoperationer i et værnfælles miljø. Træningsscenariet er simuleret, men træningen og alle aktiviteter er meget relevante, hvilket bidrager til NATOs robusthed og styrke som en alliance.

 

”For Søværnet giver BALTOPS en unik mulighed for at træne operationer i flere domæner – luft, overflade og under vandet – samtidigt og i samarbejde med vores allierede lande. Sådan at Danmark sammen med vores allierede fortsat er klar til at forsvare NATO-lande i Østersøregionen og sikre stabilitet og fred. Desuden øver Søværnet evnen til med en føringsstab at lede en international flådestyrke,” siger næstkommanderende for Søværnskommandoen flotilleadmiral Carsten Fjord-Larsen.

 

Carsten Fjord-Larsen taler til besætningen inden afgang.

Carsten Fjord-Larsen taler til besætningen inden afgang. Foto: Nicklas / Forsvaret

Minerydder og føringsstab

Em vigtig del af den danske deltagelse er, at fregatten Peter Willemoes skal være flagskib for en styrke på omkring 10 krigsskibe under hele øvelsen. Næstkommanderende for Søværnskommandoen flotilleadmiral Carsten Fjord-Larsen er chef for flådestyrken og føringsstaben, der har fregatten som flagskib.  

 

En anden central del er, at Danmark bidrager med minerydningsstyrken betegnet Mine Counter Measures (MCM). Dette danske bidrag er tilknyttet en anden, amerikanskledet flådestyrke.

 

Vigtig øvelse

Øvelsen har været planlagt længe, men den nuværende sikkerhedspolitiske situation har bekræftet nødvendigheden af en stærk og sammenhængende alliance – og dermed styrket behovet for denne øvelse. Østersøen er interessant for NATO på grund af den strategiske beliggenhed, men der er lige nu ikke en øget militær trussel mod Danmark.

 

Øvelsen BALTOPS er den mest betydningsfulde årlige øvelse i Østersøen. Finland deltager i år som fuldt integreret NATO-medlem. Finland har tidligere deltaget som partnerland, men deltager altså i år som fuldgyldigt NATO-medlemsstat. Årets øvelse er den 52. udgave af øvelsesserien, der begyndte i 1971. BALTOPS 23 begynder i Tallinn i Estland, og øvelsen vil finde sted gennem Østersøen, herunder luftrummet og havområder i de deltagende Østersønationer. Øvelsen afsluttes i Kiel i Tyskland.

BALTOPS 2023

Øvelsen foregår i perioden 4. til 16. juni. Den er ledet af US Navy Forces Europe and Africa og NATO. Formålet er vedligeholde og opretholde de allierede landes sømilitære beredskab.

 

Det er 52. udgave af øvelse Baltops, der begyndte i 1971. Det er den mest betydningsfulde årlige øvelse i Østersøen.

 

19 NATO-lande og en partnernation deltager i BALTOPS. Det er Danmark, Estland, USA, Canada, Bulgarien, Rumænien, Tyskland, Norge, Sverige, Holland, Storbritannien, Letland, Polen, Litauen, Frankrig, Spanien, Italien, Portugal, Finland og Tyrkiet.

 

6.000 personer samt 50 skibe og mindre fartøjer er med i øvelsen, hvor de er delt op i seks forskellige styrker, herunder amfibiestyrker. Omkring 60 fly deltager også.

 

En af styrkerne på 10 skibe er ledet af Søværnskommandoens Føringsstab, som i perioden har næstkommanderende for Søværnskommandoen, flotilleadmiral Carsten Fjord-Larsen, som styrkechef. Fregatten Peter Willemoes er flagskib i perioden.

 

Den danske søminerydningskapacitet, Mine Counter Measures (MCM), er tilknyttet en anden, amerikanskledet styrke.