Folkemøde 2023

"Vi bliver bedre til at løse vores kerneopgave, når vi har et godt mix af mænd og kvinder. Lidt skarpt sagt, så gør diversitet os simpelthen bedre til at slå ihjel", sagde generalløjtnant Kenneth Pedersen til Folkemøde på Bornholm. Foto Ditte Aggebo.

Af Forsvarskommandoen

 

På dette års Folkemøde i Allinge på Bornholm fylder sikkerhedspolitikken mere end nogensinde før. Konflikten i Ukraine fylder i debatter om alt fra energiforsyning og bæredygtighed til hjemtagning af produktion fra udlandet. Men flere debatter handler også om udfordringer med at rekruttere nye medarbejdere. 

 

Chefen for Forsvarsstaben, generalløjtnant Kenneth Pedersen, deltog i en debat hos Dansk Sygeplejeråd. Debatten fandt sted fredag på Fagbevægelsens plads under overskriften 'Machokultur eller Hønsegård'.

 

Formålet med debatten var at sætte fokus på den udfordring, både byggebranchen og Sygeplejerskerne har med at rekruttere blandt de dele af befolkningen, som ikke traditionelt søger de to felter. Både byggebranchen, som traditionelt primært er et mandefag og sygeplejerskerne, der primært består af kvindelige medarbejdere, har en medarbejderandel fra det andet køn på 4%. Det mener begge brancher er for lidt i en tid, hvor begge mangler arbejdskraft.

 

19% i Forsvaret

Forsvaret arbejdsstyrke består i dag af cirka 19% kvinder. For de værnepligtige er det 27%. Det er tal, der igennem de seneste år er steget, og det var derfor chefen for Forsvarsstaben var inviteret til at deltage i debatten.

 

"Vi bliver bedre til at løse vores kerneopgave, når vi har et godt mix af mænd og kvinder. Lidt skarpt sagt, så gør diversitet os simpelthen bedre til at slå ihjel", sagde Kenneth Pedersen.

 

Kenneth Pedersens pointe er, at alle opgaver bliver løst bedre med en mere divers medarbejdergruppe.

 

"Der kommer flere perspektiver, når vi laver planerne, og der kommer mere tæthed og mere omsorg, når vi er diverse. Vi skal have flere ombord, og det er fuldstændig ligegyldigt hvilket køn eller hvilken sexuel overbevisning de har.

 

Kenneth Pedersens mener ikke, at de 19% kvinder i Forsvaret er nok, og det er noget Forsvaret også fremadrettet skal arbejde med. Han mener, at der skal mere til end at fjerne kalendere med nøgne kvinder fra værkstederne og øge indtaget af kvinder, der benytter sig af værneretten.

 

"Vi skal kontinuerligt kæmpe for at gøre Forsvaret til et godt sted at være for alle. Vi skal lokalt sætte os ned - kvinder og mænd i fællesskab - og tale om, hvordan vi er her sammen. Og så skal vores ledere tage opgaven til sig og bruge deres ledelsesrum til at sikre, at der bliver fulgt op."

 

Kenneth Pedersen sluttede med at sige, at det ikke handler om at fylde op i rækkerne i en tid, hvor der mangler arbejdskraft.

 

"Det handler ikke om, at vi skal have kvinder ind, fordi vi ikke kan få mænd nok. Det handler om, at når vi er blandet, så er vi bedre til at løse vores kerneopgave - nemlig at passe på Danmark," siger Kenneth Pedersen.

 

Folkemøde 2023

Fagbevægelsens scene på Folkemøde 2023. Foto: Ditte Aggebo / Forsvaret.