Ven eller fjende? Aktiviteten BOLD QUEST gik ud på at træne i at genkende venligtsindede fly i luftrummet over Oksbøl og Nordsøen. Foto: Rune Dyrholm/Forsvaret.

Ven eller fjende? Aktiviteten BOLD QUEST gik ud på at træne i at genkende venligtsindede fly i luftrummet over Oksbøl og Nordsøen. Foto: Rune Dyrholm/Forsvaret.

Af Sune Wadskjær Nielsen, Forsvarskommandoen

 

En af de værste fejl, der kan forekomme i en væbnet konflikt, er hvis man skyder sine egne eller allierede kampfly ned. På Oksbøl kaserne og i Oksbøl øvelsesterræn har Flyvevåbnet og Air Control Wing været vært for den amerikansk-ledede aktivitet BOLD QUEST, hvor enheder fra en række NATO-lande har testet deres kapaciteter og evne til at identificere venligtsindede fly, der under aktiviteten har passeret luftrummet over Oksbøl og over Nordsøen.

 

Derudover har landende afprøvet og testet forskellige interoperabilitetsscenarier. Over 12 nationer deltog i aktiviteten, der begyndte med indledende tests 12-13. oktober, mens aktivitetens hovedfokus og flyveprogram foregik 16-20. oktober, hvor de opstillede radarer og sensor skulle testes med de respektive systemer. Chefen for Air Control Wing oberst Bjarke Lomborg, der har pilotnavnet LOM, bidrog bl.a. til testen gennem en række flyvninger ved Oksbøl øvelsesterræn i et T-17 træningsfly.

 

 

”Vi tester interoperabiliteten mellem NATO-enheder. Ved BOLD QUEST er det Identification Friend or Foe (IFF) mode 5. Det er i almindeligt sprog en test af nogle krypterede identifikationsmidler, som man kan bruge til at identificere fly fra egen alliance”, forklarer LOM.

 

 

Chefen for Air Control Wing oberst Bjarke Lomborg var vært på øvelsens Distingiushed Visitor Day og briefer her gæsterne.

Chefen for Air Control Wing oberst Bjarke Lomborg var vært på øvelsens Distingiushed Visitor Day og briefer her gæsterne. Foto: Morten Fredslund / Forsvaret

Soldat fra tjekkisk luftforsvarsenhed i Oksbøl øvelsesterræn. Ved aktiviteten BOLD QUEST har de testet evnen til at genkende venligtsindede fly.

Soldat fra tjekkisk luftforsvarsenhed i Oksbøl øvelsesterræn. Ved aktiviteten BOLD QUEST har de testet evnen til at genkende venligtsindede fly. Foto: Master Sailor Dan Bard Directorate Army Public Affairs Canadian Armed Forces.

I Oksbøl øvelsesterræn var der opstillet canadiske radar, en amerikansk radar samt en tjekkisk og norsk missilenhed. Enhederne på jorden øvede sig i at opfange de krypterede signaler fra de mange forskellige militærfly, som passerede luftrummet over Oksbøl øvelsesterræn og Nordsøen, som en del af hele aktiviteten. Alle typer af fly deltog, både kampfly, men også større tankfly og mindre træningsfly. Kaptajn Poulsen, der er Air Warfare Officer og Fighter Allocator, har fået et stort udbytte af øvelsen.

 

”Vi har haft fly fra det meste af Europa, der flyver ind i øvelsesområdet og bliver lufttanket på vejen. Det er et ekstremt stort setup, vi har kørt”, fortæller han

 

BOLD QUEST er en større kampagne, som US Joint Staff afholder hvert halve år enten i USA eller hos en allieret eller partnernation. Kampagnen er delt op i flere aktiviteter, hvor der er fokus på forskellige aspekter af multinationalt samarbejde , der skal udvikles og afprøves. Aktiviteten i Danmark har været planlagt længe og er ikke iværksat pga. den aktuelle situation i Ukraine. Flyvevåbnets Air Control Wing var den primære danske deltager, og agerede ligeledes Host Nation for hele aktiviteten, inden for både logistik, real life support og Force Protection.

 

”Vi har vores mobile kontrolcenter deployeret herned. Vi udfører kontrol med luftrummet over Oksbøl med de fly, der deltager i aktiviteten her. De samarbejder med vores hovedkontrolcenter i Karup. Det er en god mulighed for os i at træne deployering af vores mobile kontrolcenter, som også kan indsættes i en væbnet konflikt”, siger LOM.

 

Ud over Air Control Wings deltagelse har Flyvevåbnet desuden haft T-17 træningsfly og et F-16 kampfly i luften over øvelsesområdet, samt deltagelse af Operation Supports Wings Joint Datalink Operations Centre og Flyverhjemmeværnet. Netop et højt aktivitetsniveau i luften er det vigtigt at træne.

 

”Der kan jo være rigtigt mange fly i luften i en krigszone, der for er det supervigtigt – når flyene manøvrerer rundt – at man hele tiden har et fuldstændigt situationsbillede af, hvad der er ens egne fly og hvad der er et fjendtlig fly og dermed en trussel mod vores fly og vores jordenheder”, fortæller LOM.

 

Danmark som værtsland

For Flyvevåbnet, Forsvaret og Air Control Wing var aktiviteten BOLD QUEST også vigtig, fordi Danmark i en krise- eller krigssituation skal være modtageland for allierede styrker på vej mod Øst- eller Nordeuropa. BOLD QUEST træner Danmarks evne til at stille øvelsesfaciliteter til rådighed for enheder, der har brug for træning og afprøvning, inden de skal eller kan indsættes i en operation. Kaptajn Poulsen har oplevet BOLD QUEST, som en meget relevant test.

 

”Vi sidder og kigger ind i, hvordan fremtiden kommer til at være og hvordan vi forventer at den fremtidige kampplads kommer til at være. Når vi kan teste det her i et sikkert miljø, hvor vi ved, hvordan tingene virker, så stiller det os markant bedre i fremtiden. I lyset af, hvad vi ser i Ukraine, så er det ekstremt vigtigt at vi bliver gode til de her ting, så vi ikke skyder vores egne fly ned i en krigssituation”, siger han.

 

En del af Danmarks rolle ved aktiviteten BOLD QUEST var at yde værtsnationsstøtte. Soldater fra Flyvevåbnets Air Control Wing stod for Force Protection og holdt sammen med Flyverhjemmeværnets personel uvedkommende og nysgerrige på afstand og lavede adgangskontrol.

En del af Danmarks rolle ved aktiviteten BOLD QUEST var at yde værtsnationsstøtte. Soldater fra Flyvevåbnets Air Control Wing stod for Force Protection og holdt sammen med Flyverhjemmeværnets personel uvedkommende og nysgerrige på afstand og lavede adgangskontrol. Foto: Master Sailor Dan Bard / Directorate Army Public Affairs Canadian Armed Forces

IFF 5 mode

IFF 5 er et krypteret signal, som et fly sender ud og som en jordenhed (enten et kontrolcenter eller et luftforsvarssystem) opfanger med deres radarer eller sensorer, så man kan se, at det er et venligsindet fly.