Plan for genopretning af Forsvaret

Ny plan for genopretning af Forsvaret offentliggjort.

Af Forsvarskommandoen

I forbindelse med regeringens plan for en genopretning af Forsvaret udtaler forsvarschef, general Flemming Lentfer:

”Forsvaret ser frem til kunne gå i gang med at genoprette fundamentet. Det fundament, som i dag har større eller mindre revner inden for alle de områder, der præger dagligdagen i Forsvaret. Udfordringerne er velkendte. Vi mangler soldater. Mange bygninger er enten ikke tidssvarende eller ganske enkelt nedslidte. Det samme gælder for en del af Forsvarets materiel og IT-systemer.”

”Vi ser ind i et nyt forsvarsforlig, hvor Forsvaret skal vokse og gøres mere robust. Det kræver, at rammerne er på plads først. Derfor glæder det mig, at der er enighed om at investere 38 mia. kr. til genopretning af fundamentet i Forsvaret. Der er tale om en betydelig investering, der vil skabe rammerne for at få skabt balance mellem opgaver og Forsvarets samlede kapacitet. Genopretningen er ikke er færdig i morgen eller i næste uge, det er et arbejde, der vil tage tid. Men med dagens politiske udmeldinger er der udstukket en klar kurs, og vi er nu på vej i den rigtige retning.”