Vivi Kronborg Wilken og FC

Vivi Kronborg Wilken med det synlige bevis på, at hun er modtager af Forsvarets Idrætspris 2022 for en lang og dedikeret indsats for kollegernes fysiske form ved Fighter Wing i Skrydstrup. Foto: Forsvaret

Af Forsvarskommandoen

 

Seniorsergent Vivi Kronborg Wilken fik mandag Forsvarets Idrætspris 2022. Prisen fik hun for 16 års dedikeret idrætsindsats hos Fighter Wing på Flyvestation Skrydstrup. Idrætsprisen blev overrakt af forsvarschef general Flemming Lentfer i Forsvarskommandoen i København.

 

”Du kom til Fighter Wing i 2005, da der var lukket ned for idrætten på flyvestationen, og du har siden 2006 båret idrætsfaklen med stor indlevelse, empati og rummelighed for den enkelte. Du har også ydet en utrættelig indsats for idrætten i Flyvevåbnet mere generelt og har været en inspiration for dine kolleger. Det har været guld værd for Fighter Wing, Flyvevåbnet og Forsvaret,” sagde forsvarschefen i sin tale til prismodtageren.

 

Vivi Kronborg Wilken var fra 2006, til hun blev pensioneret ved udgangen af 2022, idrætsbefalingsmand ved Fighter Wing på Flyvestation Skrydstrup. Og hun var fra 2007 en del af idrætsforeningen samme sted. Her har hun ifølge de tidligere kolleger ydet en utrættelig indsats for at hjælpe sine kolleger i bedre form. Blandt de ting kollegerne fremhæver er, at Vivi Kronborg Wilken har sat gang i idrætsaktiviteter for de mange, men at hun også har skabt tilbud til eksempelvis kolleger med problemer med ryggen. Vivi Kronborg Wilken har derfor ikke bare hjulpet kollegerne med at leve op til Forsvarets fysiske krav, hun har også hjulpet dem med at komme igennem arbejdslivet til glæde for både dem selv og Forsvaret. Vivi Kronborg Wilken har særligt haft blik for dem, der har haft udfordringer med det fysiske, og hun har med udgangspunkt i altid opdateret viden om træning og kost klart og tydeligt opfordret kolleger til selv at tage ansvar. Men, fremhæver kollegerne, uden at være belærende.

 

”Hvis jeg skal sætte et ord på Vivi, så bliver det empati. Når hun har lavet individuelle træningsplaner og kostprogrammer har hun altid taget udgangspunkt i den enkeltes situation. Hendes vejledning har altid været uden løftede pegefingre, og hun er super god til at motivere,” fortæller major Søren Pedersen, der er fungerende formand for Idrætsforeningen på Flyvestation Skrydstrup og har arbejdet sammen med Vivi i mange år.

 

Vivi Kronborg Wilken  med FC, familie og repræsentant fra CMT

Prismodtageren og forsvarschefen sammen med Vivis familie og en repræsentant fra Forsvarets Sanitetskommando, Center for Militær Fysisk Træning. Foto: Forsvaret

I 2022 har alle medarbejdere i Forsvaret for første gang kunne indstille kandidater til idrætsprisen, og vinderen er blevet fundet efter en afstemning blandt medarbejderne. Med 600 stemmer, svarende til 44 procent af alle de afgivne stemmer, blev Vivi Kronborg Wilken en meget klar vinder.

 

”Jeg er glad for at være blevet indstillet og glad for at få prisen og de mange gode tilkendegivelser. Det er stort. Især når man tænker på, hvor træls jeg har været,” sagde Vivi Kronborg Wilken med et grin efter prisoverrækkelsen.

 

Mere end prisen er det dog sit arbejde gennem de 16 år, hun er stolt af.

 

”Det er flot at komme her ind og få prisen, men det er det andet, der rykker. At jeg har flyttet folk, fået dem igennem test til uddannelser og hjulpet med genoptræning. Det har været en hård tid, fordi idræt ikke altid har været så højt prioriteret, men det har også været dejligt. Arbejdet med idrætten ved Fighter Wing har været min baby.”

 

Vivi Kronborg Wilken gik på pension fra Forsvaret ved slutningen af 2022, men hun er slet ikke færdig med at arbejde med idræt. Det fortsætter hun med både i et gammelt deltidsjob i et fitnesscenter og i et nyt fuldtidsjob, hvor hun skal arbejde med unge med misbrugsproblemer.

 

Modtagere af Forsvarets Idrætspris

År Prismodtager
2004 Brian Dåsbjerg
2005 Klaus Hjorth – Mamsen
2006 Erik L. Madsen
2007 Peter Gyde Hansen
2008 Carsten Møller
2009 Jens P. Ditmar Andersen
2010 Brian Dåsbjerg
2011 Jan Møller
2012 Jes Mose Jensen
2013 Ib Venzel Nielsen
2014 Mona Lene Rasmussen
2015 Erik Lindholm Kirk Madsen
2016 Steffen Halfdan Olsen
2017 Henning Strøm Juhl
2018 Sara Hjalager
2019 Jes Mose Jensen
2020 Prisen blev ikke uddelt
2021 Benny Berg Kristensen
2022 Vivi Kronborg Wilken

 

Forsvarets Idrætspris

Idræt er en af kerneværdierne i Forsvaret og derfor fortjener de som yder en særlig bemærkelsesværdig indsats for den militære idræt i Forsvaret at blive hyldet og anerkendt.

Forsvarets Idrætspris tildeles en gang om året til en idrætsleder eller idrætsudøver, som har ydet en særlig bemærkelses- og anerkendelsesværdig indsats for militær idræt i Forsvaret.

Prisen kan også tildeles idrætsudøvere, som har ydet en bemærkelsesværdig indsats som hold. Prisen tildeles ikke for indsatser relateret til Militær Fysisk Træning.

Forsvarets Idrætspris blev tildelt første gang i 2005.