Amerikanske soldater i Karup forbereder sig på øvelse.

Amerikanske soldater i Karup forbereder sig på øvelse. Foto: Camilla Post / Forsvaret

Af Forsvarskommandoen

 

Amerikanske og danske helikoptere og fly øver evakuering af soldater og andre i krigs- og konfliktzoner. Øvelsesaktiviteten vil foregå fra den 16. til den 23. juni over Danmark, Norge og Sverige.

 

”Det er kompliceret at undsætte og evakuere mennesker ud af konflikt- og krigszoner. Evnerne til at planlægge, koordinere og gennemføre den slags specialiserede opgaver skal holdes ved lige, og det er dét denne øvelse går ud på. Evnen til det kan blive relevant i mange tænkte fremtidige scenarier,” siger oberstløjtnant Brian Brøgger, der er operationschef ved Flyvevåbnets Operations Support Wing på Flyvestation Karup.

 

Konkret er øvelsesscenariet et fiktivt Ukraine-lignende nærområde, hvor Forsvaret sammen med allierede måtte påtage sig en stabiliseringsindsats i et konfliktområde. De enkelte øvelsesscenarier vil foregå i det meste af landet og det forventes at skabe en vis opmærksomhed.

 

Amerikansk helikopter på Flyvestation Karup

Amerikanske helikoptere vil indgå i øvelsen Vanguard Rescue. Foto: Camilla Post / Forsvaret

Øvelsen hedder Vanguard Rescue, og i den indgår transportfly, helikoptere og overvågningsfly. Ud over fly og helikoptere deltager omkring 300 soldater, hvoraf cirka 160 er amerikanske.

 

”Det er vigtigt at træne med andre lande, og samtidig afgørende for Flyvevåbnets enheder at træne taktiske discipliner i en realistisk øvelsesramme, hvor vi kan træne samvirket mellem Flyvevåbnets helikopterbesætninger, beskyttelseshold, taktiske specialister, efterretningspersonel og operative planlæggere”, siger Brian Brøgger.

 

For at gøre øvelsen virkelighedstro bliver den gennemført efter realistiske scenarier. Det betyder, at dele af øvelsen vil blive gennemført med flyvning i lav højde, hvilket vil medføre støj i visse områder.