Uniform på jobbet

På Uniform på jobbet-dag d. 27. september kan reservister og frivillige i Reservestyrken tage deres uniform på i stedet for deres normale arbejdstøj. Foto: Frederikke Lindeschou Frederiksen / Forsvaret

Af Forsvarskommandoen

 

Onsdag d. 27. september afholdes Danmarks første Uniform på jobbet-dag.

 

På dagen vil en lang række kontorlandskaber, værksteder, laboratorier og skoler over hele landet se lidt anderledes ud end normalt.

 

Frivillige og reservister i Danmarks Reservestyrke benytter nemlig dagen til at tage deres grønne, blå og sorte uniformer på, der hvor de til daglig arbejder.

 

Uniform på jobbet-dag er sat i verden for sige tak til dem, der frivilligt trækker i uniform, når Danmark har brug for dem. Dagen er en anledning til, at de kan få en god dialog med kolleger og andre interesserede om, hvad det indebærer at være en del af Danmarks forsvar og beredskab.

 

Invitation til virksomhedsbesøg

For at vise taknemmelighed for Reservestyrkens store bidrag til danskernes sikkerhed, tager en række af Forsvarets chefer d. 27. september på besøg på forskellige virksomheder og offentlige arbejdspladser.

 

Hvis du som journalist eller fotograf har lyst til at deltage i et virksomhedsbesøg med en af Forsvarets chefer, kan du kontakte Forsvarskommandoens pressevagt:

 

Telefon: +45 70 20 04 40
E-mail: fko-presse@mil.dk

 

                                                                          

Nedenfor kan du se en liste over de chefer og virksomheder, som deltager i virksomhedsbesøgere:

 

  • Viceforsvarschef Kenneth Pedersen besøger ASCOM i Vallensbæk.
  • Chefen for Hæren, Gunner Arpe Nielsen, besøger ETRECO A/S og Trolle Advokaterne i Fredericia.
  • Flyvevåbnets stabschef, Henrik Hegner Nielsen (GIS), besøger Odense Kommune.
  • Generallægen, Susanne Bach Lausten, besøger Aarhus Universitet.
  • Chef for Forsvarsakademiet Flemming Mathiesen besøger Hovedstadens Beredskab.

 

Om reservestyrken

  • Danmarks Reservestyrke består af reservister og frivillige i Forsvaret, Beredskabsstyrelsen, Hjemmeværnet og Kystredningstjenesten, som er klar til at trække i uniform, når Danmark har brug for den.
  • Der er ca. 3.000 reservister med rådighedskontrakt med Forsvaret, Hjemmeværnet eller Beredskabsstyrelsen. Hjemmeværnet har ca. 43.000 frivillige, ca. 13.000 er aktive. Der er ca. 450 frivillige i Beredskabsstyrelsen og ca. 200 frivillige i Kystredningstjenesten.
  • Reservisterne spiller en vigtig rolle i at løse alle dele af Forsvarets opgaver, uanset om det er i forbindelse med at tage imod og støtte NATO-partnere på dansk jord, uddanne ukrainere, støtte hjemlige øvelser eller bidrage i internationale operationer.
  • Reservisterne og de frivillige spiller også en central rolle i mange logistik- og bevogtningsopgaver og i kriseberedskabet under for eksempel epidemier og stormfloder.