skitse - nyt patruljeskib

På billedet illustreres et konceptuelt eksempel på, hvordan Forsvarets kommende Patruljeskibe kan komme til at se ud. Illustration: OMT

Af FMI/Forsvarskommandoen

 

Kontrakten omfatter udvikling af et skibsdesign, der skal danne grundlag for en efterfølgende politisk stillingtagen til anskaffelse og bygning af nye skibe. Designet forventes at kunne være på plads medio 2025. Regeringens strategi for dansk forsvarsindustri og det generelle samfundsmæssige behov for at øge dansk forsyningssikkerhed er indtænkt og favnet i hele Patruljeskibsprojektet.

 

Konsortiet Danske Patruljeskibe K/S bliver totalleverandør i dette projekt for Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse. Involvering af den danske maritime industri og forsvarsindustri vil blive gennemført i denne ramme.

 

Innovativ udvikling

Projektet omfatter også udvikling af nye innovative løsninger bl.a. inden for det grønne område, inden for anvendelsen af modulær missionsudrustning samt for beslutningsstøttesystemer ombord. Det er områder, hvor dansk industri har styrkepositioner, der kan udvikles videre.

 

Styregruppeformand i Patruljeskibsprojektet, flotilleadmiral Claus L. Andersen udtaler:

 

”Patruljeskibsprojektet er et eksempel på en ny måde at gennemføre projekter på i et tæt samarbejde mellem dansk maritim industri, forsvarsindustrien og Forsvaret. Hvor vi tidligere har stået for en stor del af projektopgaven med koordination, integration af systemer fra forskellige leverandører og tilsvarende opgaver, lægger vi en del af disse ud til Konsortiet Danske Patruljeskibe K/S som totalleverandør. Konsortiet vil som del af dette skulle inddrage dansk industri og underleverandører. Dette sker i et tæt samarbejde med Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse og forventes at starte op efter sommerferien.”

 

Chefen for FMI, generalløjtnant Kim Jesper Jørgensen, udtaler:

 

”FMI har store forventninger til dette totalleverandørforløb. FMI forventer høj kvalitet i arbejdet, overholdelse af terminer, og at denne kontraktform fremadrettet kan være model for kommende anskaffelsesprojekter.”

 

Fornyelse nødvendig

Design af nye danske patruljeskibe er nødvendig for at for at sikre grundlag for bygning af skibe til den militære opgaveløsning i det danske nærområde. Herudover designes skibene til at skulle indgå i løsningen af havmiljøopgaven.

 

Den operative ”kunde” til de kommende patruljeskibe er Forsvaret. Chef for Forsvarets Skibsprogram, kontreadmiral Torben Mikkelsen, udtaler:

 

”Sikring af de vitale søveje omkring Danmark er blevet vigtigere end tidligere. Danmark står over for et fundamentalt ændret trusselsbillede. Det stiller nye krav til Søværnets skibe.


Med de kommende fleksible og fremtidssikrede krigsskibe sikrer vi, at vi fremover kan håndhæve dansk suverænitet og forsvare Danmark. Desuden vil en nytænkning af designet betyde, at vi i det maritime domæne er fremtidssikret til håndtering af ændrede behov. Det gælder eksempelvis håndtering af hybride trusler på en hurtigere og mere fleksibel måde end tidligere. Derudover skal de nye skibe indgå i det nationale havmiljøberedskab.”