nfp

Dansk soldat sikrer fra kampstilling under brigadeøvelsen Crystal Arrow. Foto: Eric Lerdrup Bourgois / Forsvaret

Af Forsvarskommandoen


Træningsbidraget til støtte for Ukraine, Storbritannien


MU132023 - UK003

Ukrainske rekrutter besætter kampstillingen inden der iværksættes samlet ildoverfald. Foto: Forsvaret

En travl uge er netop overstået for danskerne i træningsbidraget, og der klargøres netop nu til den kommende skydeuddannelse for de ukrainske rekrutter.

I sidste uge blev der gennemført uddannelse i bykamp og kamp i og omkring løbegange. Bykampsuddannelsen havde fokus på de basale færdigheder, man som soldat skal besidde under kamp i og omkring bebyggelse. De danske instruktører viste og forklarede, hvordan man som enkeltmand og hold bryder ind i et hus, nedkæmper fjenden og håndterer sårede.

Den sidste dag med bykamp blev gennemført som handlebaner på gruppeniveau, hvor de ukrainske rekrutter skulle vise deres færdigheder. Der var både bål, røg, skud og stressmomenter indlagt på handlebanerne, så det virkede så realistisk som overhovedet muligt.


MU132023 -UK 004
Dansk instruktør retter og vejleder nærsikringsposten. Foto: Forsvaret

Hen over weekenden har de danske instruktører uddannet de ukrainske rekrutter i kamp i skov, samt i og omkring kamstillingsanlæg og løbegange. De ukrainske rekrutter har her lært at lave indbrud i en løbegang og rense den for fjender efterfølgende. Herefter har de lært at fastholde et kampstillingsanlæg, afvise fjendens angreb og modstå artilleribeskydning. Sidst er der gennemført uddannelse i gruppens kamp i lukket terræn, hvor de korte kampafstande og skjul og sløring har været i fokus.


MU132023 -UK 005
Dansk instruktør retter og vejleder ukrainsk soldat i at finde den bedste stilling i forbindelse med kamp i skov. Foto: ForsvaretNATO’s Forsvarsplan – Danmarks fremskudte tilstedeværelse i Letland

Kampbataljonen har i den forgange uge været indsat i rammen af den lettiske brigade i forbindelse med brigadeøvelsen Crystal Arrow.


Brigadeøvelsens første uge har givet gode læringspunkter og oplevelser for såvel kamp- som støttenhederne, hvor samvirke med bl.a. internationale enheder og våbenarter har været lærerig. Under øvelsen har enhedernes tid til rådighed under forberedelse af deres forsvar også givet mulighed for at udnytte al den viden, som blev opnået under tidligere uddannelse i udbygning af kampstillingsanlæg, der blev gennemført under støtte af blandt andet Ingeniørregimentet.

Den forgangne uge har med baggrund i brigadeøvelsen betydet en relativt stille uge for de enheder, som blev tilbage i Camp Valdemar og i Adazi Military Camp. Dette har givet mulighed for at kunne påbegynde de mange opgaver, som følger med den kommende redeployering til Danmark.
MU132023-NFP01
Infanterikampkøretøj klargøres til brigadeøvelsen Crystal Arrow. Foto: Eric Lerdrup Bourgois / Forsvaret

nfp
CH DANCON (th.) i samtale med dansk officer under brigadeøvelsen Crystal Arrow. Foto: Eric Lerdrup Bourgois / Forsvaretnfp
Dansk soldat observerer fra kampstilling under brigadeøvelsen Crystal Arrow. Foto: Eric Lerdrup Bourgois / Forsvaret


nfp
Danske soldater nødflytter kollega under brigadeøvelsen Crystal Arrow  Foto: Eric Lerdrup Bourgois / Forsvaret


nfp
Danske køretøjer under brigadeøvelsen.  Foto: Eric Lerdrup Bourgois / ForsvaretNATO Mission Iraq, hold 5

I den forgangne uge har sikrings- og eskortekompagniet gennemført otte kørsler i den internationale zone, 33 i Bagdad, og der har været 18 aflyste ture. Nedgangen i antallet af kørte ture, skyldes starten på Ramadanen.

I dagene fra den 18. – 20. marts 2023 besøgte NATO's særlige repræsentant for kvinder, fred og sikkerhed, ”NATO Secretary General’s Special Representative on Women, Peace and Security (WPS)”, Irene Felllin, NATO Mission Iraq.

Besøgets formål var at kaste lys over de fremskridt, der er sket med implementeringen af WPS-dagsordenen og den irakiske, nationale handlingsplan omkring WPS, og vurdere villigheden til at tage de nødvendige skridt i retning af at styrke kvinders rettigheder og repræsentation i det irakiske forsvars institutioner.

nfp

Fra øverst i højre side: NMI, Cultural Advisor, Faris Chaichan; Ambassador, Robert Dresen; SGSR WPS, Irene Fellin, Interpreter; WPS Advisor, Ozlem Yilmaz; Principal Assistant to Irene Fellin, Marco Sparano; WPS Coordinator, Ann Kate Pedersen. Foto: NMI


Operatørbidraget – Shaw Air Force base, South Carolina, USA

De danske radaroperatører tilknyttet 727th Expeditionary Air Control Squadron på Shaw Air Force Base i South Carolina bemander positioner i det amerikanske Control and Reporting Centre benævnt Kingpin.
Herfra koordineres og kontrolleres luftoperationer i rammen af Operation Inherent Resolve i Mellemøsten.

Den seneste uge er primært gået med vagter for operatørerne. Krydscertificeringerne af personel er ophørt, fordi man ved ankomsten af den amerikanske National Guard, der skal afløse de danske operatører, har intentioner om at køre faste vagthold, for på den måde at skabe mest kontinuitet for de nye operatører, samt tilsikre instruktørernes operative niveau.