Træningsbidraget i Storbritannien.

Danske instruktører underviser i overførelse af sigtebilledet fra et mål til et andet. Foto: Træningsbidraget i Storbritannien / Forsvaret.

Af Forsvarskommandoen
 
Træningsbidraget til støtte for Ukraine, Storbritannien
Efter tre uger med uddannelse i skyttetjeneste og flere øvelser har den sidste uge stået i skydeuddannelsens tegn for de danske instruktører i England. De ukrainske rekrutter er blevet uddannet i de tekniske dele af skydning med gevær, inden skydeuddannelsen overgår til taktiske skydninger. Der har været høj koncentration på alle skydebaner, og der er blevet gået i detaljerne med emner som ballistik, vind, aftræk og ikke mindst skydestillinger. Der er høj kvalitet i hvert skud, der bliver afgivet, og de danske instruktører giver tilbagemelding på alt, hvad der foretages på skydebanen. I baggrunden bliver der afholdt ventetidslektioner for at repetere tidligere uddannelse. Der gennemføres blandt andet taktisk sanitetstjeneste, sigteøvelser, håndgranatkast, droneuddannelse og meget andet med fokus på mange gentagelser, så det sidder på rygraden inden de ukrainske rekrutter forlader England igen.

I denne uge overgår uddannelsen til taktiske skydninger, hvor alle tidligere indlærte færdigheder kobles sammen i gruppens kamp fra stilling og handlebaner for enkeltmand, makkerpar og hold.

Træningsbidraget i Storbritannien.
Danske instruktører hjælper ukrainsk rekrut med at tage ubevidst aftræk. Foto: Træningsbidraget i Storbritannien / Forsvaret.

Træningsbidraget i Storbritannien.
Dansk instruktør gennemgår dagens skydeprogram. Foto: Træningsbidraget i Storbritannien / Forsvaret.

Træningsbidraget i Storbritannien.
Der tilbagemeldes efter hver skydning. Foto: Træningsbidraget i Storbritannien / Forsvaret.

Træningsbidraget i Storbritannien.
Der gennemføres nærkampsskydninger fra 5 – 35 meter. Foto: Træningsbidraget i Storbritannien / Forsvaret.

NATO’s Forsvarsplan – Danmarks fremskudte tilstedeværelse i Letland
I den seneste uge har de danske soldater i Letland afsluttet den brigadeledede øvelse Crystal Arrow. Øvelsen varede i 8 dage med fokus på indsættelse i forsvar og angreb i en multinational ramme. I øvelsen deltog NATO-enheder fra 16 nationer. Hele bidraget leverede en særdeles professionel og overbevisende indsats, som er blevet bemærket og anerkendt af de allierede samarbejdspartnere.

Crystal Arrow blev afsluttet med en besøgsdag for VIP og presse, hvor soldaterne fra de forskellige NATO-lande demonstrerede evnen til at samarbejde og koordinere ildafgivelse. De danske soldater deltog med tre CARDOM morterer og tre infanterikampkøretøjer. 

Efter øvelsen har bidraget haft fokus på vedligeholdelse, optælling og de er begyndt at pakke til redeployeringen. 

Og så har der i været afholdt den anden og sidste samlede feltunderholdningsaktivitet for bidraget, der bød på koncert i Camp Valdemar med bandet ”Suspekt”.
 
NFP Letland
Danske køretøjer under brigadeøvelsen Crystal Arrow. Foto: Eric Lerdrup Bourgois / Forsvaret.

NFP Letland
Danske soldater i stilling under brigadeøvelsen Crystal Arrow. Foto: Eric Lerdrup Bourgois / Forsvaret.

NFP Letland
Lettisk og dansk soldat under brigadeøvelsen Crystal Arrow. Foto: Eric Lerdrup Bourgois / Forsvaret.

NFP Letland
Danske infanterikampkøretøjer under besøgsdagen ’Distinguished Visitors Day’. Foto: Eric Lerdrup Bourgois / Forsvaret.

NFP Letland
Danske soldater under Distinguished Visitors Day. Foto: Eric Lerdrup Bourgois / Forsvaret.

NATO Mission Iraq, hold 5
Det danske kontingent soldater i Irak, herunder sikrings- og eskortekompagniet, fortsætter løsning af operative opgaver. Kompagniet har i den forgangne uge kørt 60 opgaver i Bagdad-området fordelt på fire ture i den internationale zone og 56 i det øvrige område. På grund af Ramadan var det forudset, at der kunne ske en nedgang i antallet af møder, men foreløbig er tendensen, at de fleste møder, og derfor også eskorteringsopgaverne, gennemføres.

I den forgangne uge har det danske kontingent i Irak desuden haft besøg af hærprovst Thomas Hansen Beck. Hærprovsten var på et kort visit fra fredag til søndag, hvor han havde lejlighed til at mødes med feltpræst Tabitta Flyger og de resterende soldater på hold 6.

Operatørbidraget – Shaw Air Force base, South Carolina, USA
De danske radaroperatører tilknyttet 727th Expeditionary Air Control Squadron på Shaw Air Force Base i South Carolina bemander positioner i det amerikanske Control and Reporting Centre benævnt Kingpin.
Herfra koordineres og kontrolleres luftoperationer i rammen af Operation Inherent Resolve i Mellemøsten.

Den forgangne uge er som vanligt primært gået med vagter for operatørerne.

De sidste igangværende opgaver afsluttes næste uge, og den amerikanske enhed National Guard ankommer denne weekend, hvorefter de går i gang med deres forberedelser.