nmi

Indøvelse kamp i bebyggelse: Sikrings- og eskortekompagniet under indøvelse af kamp i bebyggelse ved den gamle Baath partibygning i lejren i Bagdad.

Af Forsvarskommandoen

 

NATO Mission Iraq, hold 5

Tempoet i missionen i Irak er igen stigende efter en veloverstået jule- og nytårsperiode.

 

Sikrings- og eskortekompagniet oplever igen en større efterspørgsel på såkaldte ground moves rundt i Bagdad med rådgivere fra missionens stab og har således kørt 42 ture den seneste uge fordelt på 18 i den internationale zone og 24 i det øvrige Bagdad.

Ved siden af opgaverne klargøres der til den snarlige overdragelse til Hold 6. Blandt andet ved mønstring af materiel.

 

nmi

Kompagniets gennemførelse af mønstring indebærer optælling af alt materiel i enheden inden en senere hjemtagelse eller overdragelse til næste hold.

 

nmi

Sikrings- og eskortesoldater gennemfører sikring ved et møde ved Chemical School i Taji.

 

nmi

3000 år gamle stentavler fra Assyrien kigger ned på en danske soldat, der løser en opgave ved det irakiske nationalmuseum.

NATOs fremskudte tilstedeværelse i Baltikum og Polen – enhanced Forward Presence (eFP) i Estland

I denne uge har soldaterne i Estland haft travlt med at afholde det månedlige eftersyn på alle køretøjer.

Det har været store vedligeholdelsesuge i Estland, hvor der har været eftersyn af både de tunge Leopard 2A7 kampvogne og alle mindre køretøjer i missionen. I Forsvaret får alle køretøjer et stort eftersyn engang om måneden for at sikre, at de altid er kampklare.

 

leopardeFP

For de fleste køretøjer kan eftersyn klares på en dag eller to, men for en kampvogn tager det en lille uges tid.

 

efp

Det danske og det britiske kontingent deltaget i mindehøjtideligheder i både Tallinn og Narva for de faldne i den estiske uafhængighedskrig 1918-20. En krig hvor både danske og britiske soldater deltog på estisk side.

NATOs Forsvarsplan – Danmarks fremskudte tilstedeværelse i Letland

Den første uge i det nye år har stået på samvirke mellem de udsendte enheder, som til hverdag hjemme i Danmark er spredt ud på landets kaserner.


Det har blandt andet udmøntet sig i nogle temadage, hvor soldater alt efter deres funktionsuddannelser i grupper, delinger eller i kompagniet, kunne melde sig til forskellige temaer, der blev afholdt i løbet af ugen. Formålet er at udvide soldatens perspektiv ved at opnå en bedre forståelse for andre enheder og specialers opgaveløsning, samtidigt med at egen faglighed i funktionen styrkes.

 

"Ved at afholde disse dage, kan vi styrke faglighed og sammenhængskraft på tværs af enhederne og dermed styrke holdets evne til at kæmpe sammen og vinde sammen," forklarer Thor, der er kaptajn og chef for operationssektionen.

 

Der blev afholdt temadage om flotbringning af køretøjer, sløring af observationsstader, forebyggende vedligeholdelse af køretøjer, håndtering af masseskader, påkaldelse af ildstøtte fra artilleriet samt sprængning af døre i forbindelse med bykamp.

 

sko

To deltagere spejder ud i området for at se, om de har påkaldt ildstøtte det rigtige sted. Foto:Thomas H. Reimann / Forsvaret

nfp

Øvelse med mange sårede, hvor soldaterne skal prioritere de tilskadekomne. Foto:Thomas H. Reimann / Forsvaret

nfp

Mekanikere fortæller førerne om undervognen på deres eget køretøj som led i at forebygge fejl. Foto:Thomas H. Reimann / Forsvaret

nfp

Soldat har sløret sig i forhold til en lille opgave, som finskytterne har givet soldaten. Foto:Thomas H. Reimann / Forsvaret

nfp

Besætningerne på de forskellige køretøjer kunne lære at flotbringe sig selv i løbet af temadagene. Foto:Thomas H. Reimann / Forsvaret

Air Surveillance and Control Unit, OIR – Shaw Air Force base, South Carolina, USA


De danske radaroperatører, tilknyttet 727th Expeditionary Air Control Squadron (EACS) på Shaw Air Force Base i South Carolina, bemander positioner i det amerikanske Control and Reporting Centre (CRC) med Callsign ‘KINGPIN’. Herfra koordineres og kontrolleres luftoperationer i rammen af Operation Inherent Resolve (OIR) i Mellemøsten.

 

Den forgangne uge er primært gået med vagter for operatørerne. Derudover er det store fokus i Kingpin de nye amerikanske operatører, der ankom i torsdags, og den kommende træning af disse.

Fakta

Danmark bidrager til NATOs rådgivningsmission i Irak (NMI). Danmark bidrager blandt andet med stabsofficerer og rådgivere og med et sikrings- og eskortekompagni, der beskytter rådgiverne under transport og møder. 

 

Danmark bidrager også fortsat til Operation Inherent Resolve, der støtter kampen mod ISIL. Danmark bidrager aktuelt med kontrol- og varslingsoperatører. Bidraget er placeret på Shaw Air Force basen i staten South Carolina i USA.

Forsvaret bidrager til at sikre NATOs østlige flanke ved at have en bataljonskampgruppe med understøttende kapaciteter indsat i Letland. Her bidrager soldaterne til NATOs forsvarsplaner og beredskabsstyrker. NATOs tilstedeværelse i området er også med til at styrke sikkerheden i Danmark, fordi Danmarks sikkerhed begynder i Baltikum og Polen.

Formålet med den fremskudte tilstedeværelse er at styrke alliancens afskrækkelses- og forsvarsprofil ved utvetydigt at demonstrere NATO-landenes alliancesolidaritet og viljen til at beskytte NATOs befolkning og territorium.

 


Danmark bidrager fra marts 2022 med omkring 220 soldater til den fremskudte tilstedeværelse. 

 


Læs mere her.