Danske kampvogne Leopard 2A7 i Estland.

Danske kampvogne Leopard 2A7 i Estland. Foto: Forsvaret

Af Forsvarskommandoen

 

NATO’s Forsvarsplan – Danmarks fremskudte tilstedeværelse i Letland

For soldaterne i Letland har den seneste uge stået på vintertræning.

 

Formålet med vintertræningen er at sætte soldaterne i stand til kunne løse deres opgaver, selv om vejret er koldt og dermed udfordrer kroppens tilstand.

 

Forud for gennemførelsen af vintertræningen har alle soldater modtaget teorilektioner om fx hypotermi, overlevelse i ekstrem kulde, indretning af bivuakker og start af bål, således de er i stand til at håndtere det stressende miljø.

 

”Soldaterne skal øve at ”falde igennem is” og ned i iskoldt vand og efterfølgende håndtere det kuldechok, som rammer dem”, fortæller overkonstabel ”Tjørn”, der er en af instruktørerne i vintertræningen og fortsætter: ”Forud for at de skal i vandet, har vi aftalt hvad de skal svare på vores spørgsmål for at komme op af vandet. Men kun ved at få kontrol over kroppen og åndedrættet, kan de svare korrekt.”

 

De sidste soldater gennemfører vintertræningen i disse dage.

 

Soldaten skal visse, at han har kontrol over kroppen ved at svare på instruktørens spørsgmål, før han kommer op ad vandet.

Soldaten skal vise, at han har kontrol over kroppen ved at svare på instruktørens spørgsmål, før han kommer op ad vandet. Fotos: Thomas H.  Reimann / Forsvaret

For ildstøttebidraget var det tid til at få genopfrisket ordreudgivelser for befalingsmændene i forhold til marchkolonner med køretøjer og indrykning og indretning af beredskabsområder.

 

”Vi havde et ønske om styrke vores færdigheder på de to områder, så derfor havde vi teori fredag og praktik lørdag”, forklarer chefen for ildstøtte, kaptajn ”Vince” og fortæller videre: ”Nogle af gruppeførerne blev tildelt rollen som delingsførere, så de kunne give befalinger til gruppeførerne. Herefter havde deres delingsførere mulighed for at give feedback. Det har givet et godt resultat.”

 

På dagen skulle nogle gruppeførere således give marchbefaling og føre kolonnen fra punkt a til b, hvor der undervejs kom hindringer, som de skulle håndtere og føre sig ud af. Andre gruppeførere fik en befaling for beredskabsområdet (BSO), som de skulle omsætte til den praktiske gennemførelse, herunder modtage egne delinger, få sat en nærsikring ud samt give befaling til hele delingen for indretningen af BSO’et.

 

En god dag med megen læring og erfaring for alle.

 

Sergenten modtager befaling.

Sergenten modtager befaling for oprettelse af beredskabsområdet, inden han omsætter den til egen deling og egne opgaver.

Piranha anvises plads i skoven.

Piranha anvises plads i skoven.

NATO’s fremskudte tilstedeværelse i Estland – enhanced Forward Presence (eFP)

I denne uge har de danske soldater i Estland haft travlt med at holde øvelse med esterne og træne logistisk samarbejde med franskmænd og amerikanere.

 

Kampvognseskadronen har været på øvelse med panserinfanteri fra den estiske Scouts battalion. Under øvelsen trænede danskerne og esterne samvirke mellem infanteri og kampvogne i de store estiske skovområder, hvor kampvogne helst skal sikres af infanteri for at kunne anvendes optimalt.

 

Dansk kampvogn i Estland

 

På logistiksiden har logistikdetachementet trænet med franskmændene og det amerikanske HIMARS detachement. Her fik de blandt andet afprøvet, om danske og amerikanske pansrede køretøjer kan transporteres på franske blokvogne.

 

Logistik er normalt et nationalt anliggende, og derfor er de forskellige nationers logistikenheder ikke nødvendigvis dimensioneret med henblik på at arbejde sammen. Under øvelsen viste der sig dog at være adskillige muligheder for at øge samarbejdet inden for NATO-kampgruppen.

 

Danske kampvogne i Estland

Danske kampvogne Leopard 2A7 i samvirketræning med estisk infanteri.

Fransk blokvogn flytter danske og amerikanske pansrede køretøjer.

Fransk blokvogn flytter danske og amerikanske pansrede køretøjer.

NATO’s rådgivningsmission i Irak, NATO Mission Iraq, Bagdad

De danske soldater i Bagdad har denne uge haft flere besøg, herunder et besøg fra chefen for Hæren, generalmajor Gunner Arpe Nielsen og hærbefalingsmand Henning Bæk. Begge fik lejlighed til at mødes med de danske soldater i både den internationale og den danske stab, samt med soldater fra sikrings- og eskortekompagniet.

 

Hærchefen sluttede besøget af med at give alle soldaterne en orientering om de hjemlige forhold i Forsvaret samt en vurdering af fremtiden og det kommende forlig.

 

Kørsel i Bagdads snævre gader.

Et dansk Call Sign på ”move” igennem Bagdads snævre gader.

Operationsmønstret er atter tilbage på det normale efter jul- og nytårsperioden. Sikrings- og eskortekompagniet er atter indsat på daglig basis og har travlt med at flytte rådgivere rundt i Bagdad.

 

Der bliver dog også tid til anden tjeneste, herunder gennemførelse af den traditionelle Dancon march. Med over 200 deltagere har Danmark igen gjort sig positivt bemærket ved internationale samarbejdspartnere i missionsområdet.

 

Sikrings- og eskortekompagniet har den seneste uge kørt 60 transporter i Bagdad-området, fordelt på 15 ture i den internationale zone og 42 i det øvrige område. Herudover er der kørt tre rekognosceringer.

 

Sikringsmand ved skydebanen

Sikringsmand ved skydebanen på Besmaya Range Complex, hvor sikrings- og eskortesoldaterne vedligeholder deres færdigheder.

Operatørbidraget – Shaw Air Force base, South Carolina, USA

De danske radaroperatører tilknyttet 727th Expeditionary Air Control Squadron på Shaw Air Force Base i South Carolina bemander positioner i det amerikanske Control and Reporting Centre benævnt kingpin. Herfra koordineres og kontrolleres luftoperationer i rammen af Operation Inherent Resolve i Mellemøsten.

 

Den forgangne uge er primært gået med vagter for operatørerne. Fokus i Kingpin er stadig de nye amerikanere, der ankom sidste torsdag, samt certificeringen af disse som operatører.

Fakta

Danmark bidrager til NATOs rådgivningsmission i Irak (NMI). Danmark bidrager blandt andet med stabsofficerer og rådgivere og med et sikrings- og eskortekompagni, der beskytter rådgiverne under transport og møder. 

 

Danmark bidrager også fortsat til Operation Inherent Resolve, der støtter kampen mod ISIL. Danmark bidrager aktuelt med kontrol- og varslingsoperatører. Bidraget er placeret på Shaw Air Force basen i staten South Carolina i USA.

Forsvaret bidrager til at sikre NATOs østlige flanke ved at have en bataljonskampgruppe med understøttende kapaciteter indsat i Letland. Her bidrager soldaterne til NATOs forsvarsplaner og beredskabsstyrker. NATOs tilstedeværelse i området er også med til at styrke sikkerheden i Danmark, fordi Danmarks sikkerhed begynder i Baltikum og Polen.

Formålet med den fremskudte tilstedeværelse er at styrke alliancens afskrækkelses- og forsvarsprofil ved utvetydigt at demonstrere NATO-landenes alliancesolidaritet og viljen til at beskytte NATOs befolkning og territorium.

 


Danmark bidrager fra marts 2022 med omkring 220 soldater til den fremskudte tilstedeværelse. 

 


Læs mere her.