Træning af ukrainske soldater i England.

Mørkeskydning for de ukrainske soldater i England. Foto: Forsvaret.

Af Forsvarskommandoen

 

Træningsbidraget til støtte for Ukraine, Storbritannien

De danske instruktører i Storbritannien har netop hjemsendt et nyt hold ukrainske rekrutter efter endt uddannelse.

 

Uddannelsen sluttede med en uge med skydning, både tests og skarpskydninger på handlebaner, hvor soldaterne blandt andet skulle passere luremineringer og miner, inden de kom frem til kampstillingerne, hvorfra de skulle nedkæmpe deres mål. Skydeperioden blev afsluttet med mørkeskydning over to dage.

 

Selve afslutningen af holdet forløb vel, med feltgudstjeneste og afsluttende parade for de ukrainske soldater.

Selve afslutningen af holdet forløb vel, med feltgudstjeneste og afsluttende parade for de ukrainske soldater. Foto: Forsvaret

De danske instruktører tog afsked med ukrainerne opstillet ved hovedvejen, med honnør.

De danske instruktører tog afsked med ukrainerne opstillet ved hovedvejen med honnør. Foto: Forsvaret

NATO’s rådgivningsmission i Irak, NATO Mission Iraq, Bagdad

Et nyt hold danske soldater, hold 7, har nu overtaget opgaven med at køre sikrings- og eskorteopgaver i Iraks hovedstad Bagdad samt med at støtte den samlede Nato stab med opgaverne i Irak.

 

NATO Mission Iraq

Overdragelsesparade i Bagdad. Et nyt hold danske soldater er klar til køre sikring og eskorte i Bagdad. Foto: Forsvaret

De danske soldater har kørt 54 ture i Bagdad-området, fordelt på 22 ture i den internationale zone og 32 i det øvrige Bagdad.

 

Mange af turene er gennemført som oplærings/rutineringsture af det nye personel, samt godstransporter i forbindelse med overdragelse af opgaven og hjemrotationen for Hold 6.

 

Arbejdspresset har som sædvanligt været højt i begyndelsen af rotationen, denne gang særligt fordi flere flyvninger i forbindelse med indrejsen blev aflyst, hvilket bevirkede at både overdragelse og oplæring blev forkortet. Soldaterne er i øjeblikket i gang med at etablere en mere normal hverdag i lejren.