UKrain

Danske soldater underviser hinanden i ARM 9F-riflen. Foto: Forsvaret

Af Forsvarskommandoen

 

Træningsbidraget til støtte for Ukraine, Storbritannien

Efter en god forberedelsesfase i den forgangne uge er de 65 danske soldater nu klar til at tage imod de ukrainske soldater. Forberedelsen har blandt andet budt på omskoling til ARM 9F-riflen, som de ukrainske soldater bruger, diverse briefinger fra de engelske samarbejdspartnere samt en overnatning i felten for alle mand for at ensrette de lektioner, der skal afholdes senere.
Lige nu er det stilhed før stormen, inden det onsdag går det løs med træning, og i første omgang skal de danske instruktører gennemføre våbenomskoling og uddannelse i skyttetjeneste, inden weekenden byder på en tredages øvelse.

 

UKtrain

Det danske bidrag hejser Dannebrog hver morgen. Foto: Forsvaret


NATOs fremskudte tilstedeværelse i Estland – enhanced Forward Presence (eFP)


Kampvognseskadronen og logistikdetachementet har i løbet af ugen deltaget i en konkurrence, hvor delingernes militære færdigheder er blevet testet. Det er NATO kampgruppen, der står for konkurrencen, hvor Briter, franskmænd og danskere dystede mod hinanden. Under konkurrencen skulle delingerne igennem en lang række discipliner, hvoraf nogle, eksempelvis skydning med håndvåben, var for alle, mens andre var bestemt af enhedstype.

 

KBGefp

Logistikdetachementet blev testet i hurtig taktisk genforsyning af eskadronen.

Kampvognsdelingerne var blandt andet gennem flotbringning af kampvogn i et mineret område under fjendtlig beskydning med håndtering af sårede undervejs, og logistikdetachementet blev sammen med kampvognsdelingerne testet i evnen til hurtig og taktisk korrekt feltmæssig genforsyning.

 

kvg efp

Massivt snefald gav en ekstra udfordring under flere af disciplinerne. Foto: Forsvaret

kvg efp

Under flotbringning af en beskudt kampvogn, går en af soldaterne på en mine.

kvg efp

Såret soldat trækkes om på hækken af kampvognen med henblik på evakuering, mens kammeraterne sikrer.

NATOs rådgivningsmission i Irak, NATO Mission Iraq, Bagdad

Ugen har været præget af travlhed i både staben såvel som for det danske sikrings- og eskortekompagni. Ud over de daglige transportopgaver fylder klargøring til en kommende rotation af danske soldater også en del i hverdagen.

Sikrings- og eskortekompagniet har den seneste uge kørt 72 ture fordelt på 24 i den internationale zone og 42 i det øvrige Bagdad. Herudover er der kørt seks rekognosceringer.

 

bagdad

En dansk sikringsmand ved et par af Bagdads berømte sabler også kaldet ”Victory Arch”.

bagdad

Danske sikrings- og eskortesoldater på vej over ”Republic Bridge” i Bagdad.

NATO’s Forsvarsplan – Danmarks fremskudte tilstedeværelse i Letland.


For soldaterne i Letland har den seneste uge stået på uddannelse på gruppe- og delingsniveau. I den kommende tid rykkes uddannelsen op på kompagniniveauet, for til sidst at være helt skarpe, når den store NATO-øvelse Crystal Arrow løber af stablen om to måneders tid.
Hos det mekaniserede infanterikompagni har man gennemført en infanterikonkurrence over halvandet døgn. Konkurrencen fungerede som et stjerneløb, nok rettere march, med 13 poster. Hver post udfordrede grupperne på soldaternes viden og færdigheder, og alle opgaverne har til formål at opbygge gruppernes dynamik og sammenhold, som er vigtig for at kunne løse de opgaver, som soldaterne måtte blive stillet overfor i en presset situation.


Logistik er et vigtigt område for militære operationer, også i Letland. Camp Valdemar, som kan sidestilles med en kaserne, har brug for blandt andet varme og forsyninger i store mængder. Derfor er der et godt samarbejde med Trænregimentets udsendte Nationale Støtteelement (NSE), der er placeret på Adazi Military Base. Mindst tre gange om ugen kommer der forsyninger fra NSE til Camp Valdemar i form at brændstof, reservedele, udrustning og meget andet.

 

nfp

Gruppen har fundet en såret, nedskudt pilot, der skal bringes i sikkerhed. Foto: Thomas H. Reimann / Forsvaret

 

nfp

Soldater fra Det Nationale Støtteelement leverer brændstof til Camp Valdemar. Foto: Thomas H. Reimann / Forsvaret


Air Surveillance and Control Unit, OIR – Shaw Air Force base, South Carolina, USA


De danske radaroperatører, tilknyttet 727th Expeditionary Air Control Squadron (EACS) på Shaw Air Force Base i South Carolina, bemander positioner i det amerikanske Control and Reporting Centre (CRC) med Callsign ‘KINGPIN’. Herfra koordineres og kontrolleres luftoperationer i rammen af Operation Inherent Resolve (OIR) i Mellemøsten.


De danske operatører har ved siden af vagterne fortsat fokus på de nyligt ankomne amerikanske operatører, som netop er blevet certificerede, og derudover arbejdes der på planlægning af kontaktbesøg fra Flyverkommandoen.

 

Fakta

Danmark bidrager til NATOs rådgivningsmission i Irak (NMI). Danmark bidrager blandt andet med stabsofficerer og rådgivere og med et sikrings- og eskortekompagni, der beskytter rådgiverne under transport og møder. 

 

Danmark bidrager også fortsat til Operation Inherent Resolve, der støtter kampen mod ISIL. Danmark bidrager aktuelt med kontrol- og varslingsoperatører. Bidraget er placeret på Shaw Air Force basen i staten South Carolina i USA.

Forsvaret bidrager til at sikre NATOs østlige flanke ved at have en bataljonskampgruppe med understøttende kapaciteter indsat i Letland. Her bidrager soldaterne til NATOs forsvarsplaner og beredskabsstyrker. NATOs tilstedeværelse i området er også med til at styrke sikkerheden i Danmark, fordi Danmarks sikkerhed begynder i Baltikum og Polen.

Formålet med den fremskudte tilstedeværelse er at styrke alliancens afskrækkelses- og forsvarsprofil ved utvetydigt at demonstrere NATO-landenes alliancesolidaritet og viljen til at beskytte NATOs befolkning og territorium.

 


Danmark bidrager fra marts 2022 med omkring 220 soldater til den fremskudte tilstedeværelse. 

 


Læs mere her.