Sergent Maja, Føringsstøtteregimentet, CIS-sektionsfører:
Sergent Dennis, Jydske Dragonregiment, kadre-underviser på den Grundlæggende Sergentuddannelse, Hærens Sergentskole:
Sergent Frederik, Føringsstøtteregimentet, CIS-sektionsfører:

Sergenterne Maja, Frederik og Dennis er glade for den nye oversergentuddannelse. Fotos: Morten Fredslund

Tekst og foto: Morten Fredslund

 

2023 var blot 16 dage gammel, da de første elever på Hærens nye oversergentuddannelse (OSU) mødte op til første skoledag på Hærens Sergentskole i Varde. Forude ventede 12 ugers uddannelse med otte fagmoduler, som samlet set skal give et gevaldigt løft til oversergentens faglighed og kompetence til at agere som næstkommanderende i en deling.

 

"Der har længe været et ønske om, at Hærens oversergenter skulle have en mere struktureret uddannelse, da befalingsmændene selv – og enhederne ved regimenterne – følte, at oversergenterne simpelthen ikke var tilstrækkeligt fagligt robuste," siger hærchefsergent Henning Bæk, der sammen med lærerkræfter og Videreuddannelsesafdelingen på Varde Kaserne satte den nye oversergentuddannelse på tegnebrættet sidste år.

 

OSU’s primære målgruppe er en person med tre-fire års tilfredsstillende tjeneste som sergent i bagagen. Uddannelsen består af i alt otte fag. Faglæreruddannelsen og Skydeleder 2-uddannelsen er de tunge moduler à hver tre ugers varighed. De øvrige elementer er 'Oversergenten som leder', 'Oversergenten i felten', 'Oversergenten i Garnisonen', 'CBRN-befalingsmand', 'IT & Cybersikkerhed og Taktisk Kommunikationsbefalingsmand' samt ’Sprængningstjeneste’.

 

Ud over tre nye fagmoduler, hvor der sættes fokus på oversergentens virke henholdsvis i felten, i garnisonen og som leder, er det også nyt, at hele forløbet gennemføres som tre måneders tilstedeværelsesundervisning. Dermed er den hidtidige model med blended learning, hvor der veksles mellem individuelle selvstudier og fælles holdundervisning, nu skudt til hjørne, når det gælder uddannelsen af Hærens oversergenter.

 

Den nye uddannelse kan sergenter søge via kommandovejen. OSU er omkostningsneutral for Hærens Sergentskole, idet Hæren og Hærens øvrige regimenter byder ind med undervisningskapaciteter i flere af modulerne, lige som enkelte moduler gennemføres ved de regimenter, der har ekspertisen.

 

"I og med at sergenterne selv skal ansøge om optagelse på uddannelsen, er den også arbejdstidsneutral. Jeg ser dog gerne, at det i fremtiden bliver muligt at befale sergenter ind på uddannelsen. Så det arbejder jeg på," siger Henning Bæk.

 

Et forstyrrende element

Siden 2019 har det eneste krav til kommende oversergenter været et bestået faglærermodul på otte uger, hvor blot 15 dage var tilstedeværelsesundervisning. Ud over at være uddannet faglærer kunne der tidligere derfor være stor forskel på, hvilke faglige kompetencer den enkelte oversergent besad, efter at der var kommet en ekstra bue på skulderdistinktionen. Men det rådes der bod på nu.

 

"Tidligere har oversergentuddannelsen ofte været et forstyrrende element ude hos enhederne, hvor befalingsmanden tit var fraværende en uges tid ad gangen i forbindelse med fælles undervisning i blandt andet Varde. Det kunne være svært at vide, hvornår sergenten reelt var til rådighed, lige som eleven også rent mentalt kunne være fraværende i større eller mindre grad, fordi han eller hun havde lektier eller opgaver i tankerne. Med den nye oversergentuddannelse kan enheden kalkulere med, at eleven er væk fra enheden i sammenhængende 12 uger, hvor oversergenteleven kan holde fuldt fokus på at lære og uddanne sig," siger Henning Bæk og tilføjer:

 

"Groft sagt var der i teorien ikke to oversergenter, som var ens, og kompagnicheferne ude ved enhederne kunne risikere at stå med en håndfuld oversergenter med hver sit kompetencekatalog, hvilket selvsagt kunne være en udfordring."

 

Mangler hundredvis af oversergenter

Med den nye oversergentuddannelse vil fremtidens oversergenter være bygget over samme læst. En anden stor ambition med uddannelsen er, at oversergentens kompetencer som næstkommanderende for en deling bliver styrket.

 

"Ud over faglærerdelen samt de allerede kendte moduler, som oversergenteleven tidligere kunne vælge til, er jeg rigtig glad for, at vi nu styrker oversergentens kompetencer inden for ledelse, kundskaber i felten samt garnisonstjeneste, som blandt andet omfatter logistik og almen vedligeholdelsestjeneste," siger Henning Bæk og tilføjer:

 

"Oversergenten er Hærens rygrad, men alt imens vi er ret godt med i forhold til at få uddannet rigeligt med sergenter, står flere hundrede af Hærens knap 700 oversergentstillinger ubesatte hen. Derfor skal det også være min opfordring til de erfarne sergenter derude, at de bare skal se at komme i gang med at få søgt ind på den nye oversergentuddannelse. Samtidig er det vigtigt, at kompagnicheferne også forstår, at man er nødt til at se det som en langsigtet investering og få sendt sergenterne af sted på OSU, hvis vi skal have indhentet det markante vakuum, som p.t. findes i befalingsmandsstrukturen på grund af den store mangel på oversergenter."

 

Oversergent er vital for Hæren

Det er Videreuddannelsesafdelingen på Hærens Sergentskole i Varde, som i tæt dialog med Henning Bæk og Forsvarsakademiet har udviklet den nye oversergentuddannelse. På sergentskolen har man i et stykke tid kendt til den usikkerhed, som manglende faglighed har affødt blandt oversergenter ved Hærens regimenter.

 

"Oversergenten er den vitale befalingsmandsfunktion i Hæren – lige som kaptajner er det for officersgruppen. For det er dem, der er tæt på soldaterne, det er dem, der uddanner soldaterne, det er dem, der har den største faglighed – de er og bliver de vigtigste fagpersoner. Men desværre er det også den gruppe, som det ikke er lykkedes at give den kompetencepakke, de har brug for. Og det er egentlig det, den nye OSU er designet omkring og gør op med, så de kommende oversergenter får håndfærdige kompetencer, som de konkret kan tage med sig ud og bruge ude ved enhederne," siger chefsergent C. C. S. Andersen, der er skolebefalingsmand på Hærens Sergentskole.

 

Her er indledningsvis tilknyttet tre undervisere for de 144 oversergentelever, man har kapacitet til at uddanne hvert år, men ambitionen er, at lærerstaben skal tælle fem faste undervisere, når det nye forsvarsforlig er kommet i hus.

 

"Som organisation og skole er vi rigtig glade for at kunne sige, at nu genetablerer vi det faglige fundament hos Hærens dygtigste – og vigtigste – befalingsmænd. Nu bliver det overordnet igen muligt at sige, at oversergenterne er en gruppe for sig. Og med den nye OSU giver vi eleverne en række vigtige faglige værktøjer, som vi håber kan være med til at genetablere et vigtigt midtpunkt på befalingsmandens karrierestige – og samtidig bidrage til, at oversergenterne kan få troen på sig selv tilbage," siger C. C. S. Andersen.

 

Har du spørgsmål til den nye oversergentuddannelse, kan du kontakte Studiekontoret på Hærens Sergentskole på telefon 5086 4741 eller på: FAK-KTP-HSGS-STUDIE@FIIN.DK 

Eleverne siger om uddannelsen:

Sergent Maja, Føringsstøtteregimentet, CIS-sektionsfører:

 

"Vejen til at blive oversergent var mere fragmenteret på den tidligere uddannelse, og personligt kan jeg rigtig godt lide at være involveret intensivt i én ting ad gangen i en periode for så at gå ud og bruge det bagefter. Jeg tror ikke, jeg ville have haft så stort læringsmæssigt udbytte, som jeg føler, jeg har haft de sidste par uger, hvis vi havde haft et kursus for at blive sendt hjem til kompagniet og så tilbage igen for at fylde på. Så personligt er det her den ultimativt bedste måde at blive oversergent på. Jeg er ret glad for at have fået den mulighed," siger Maja, der kom hjem fra seks måneders udsendelse ved NATO Force Plan, NFP Hold 1, i Letland i november.

 

"Når hele uddannelsen kræver tilstedeværelse, tvinges man til at være sammen og væk hjemmefra i en længere periode. På den måde kommer man automatisk til at danne relationer hurtigere end ellers, da man jo går op og ned ad hinanden. Det smitter af på læringsmiljøet, som er supergodt. Jeg har altid været den, der ikke siger så meget i klassen eller hyppigt rækker hånden op, men her kunne jeg ret hurtigt mærke, at det er et trygt og godt miljø, hvor jeg kan tale og deltage mere aktivt."

Sergent Dennis, Jydske Dragonregiment, kadre-underviser på den Grundlæggende Sergentuddannelse, Hærens Sergentskole:

 

"Efter at have været ude af Forsvaret i 11 år blev jeg ansat i en oversergentstilling for halvandet års tid siden. Egentlig kunne jeg godt have taget faglærermodulet i efteråret, som dengang ville kvalificere mig til at blive oversergent. Men da jeg hørte, at man ville starte en ny oversergentuddannelse her i 2023, besluttede jeg mig for at vente. For godt nok er uddannelsen noget længere nu, men den giver både flere kvalifikationer og flere kompetencer. Man køber sig ind på en lidt større pakke, kan man sige, og det gav derfor god mening at vente. Både for min arbejdsgivers og min egen skyld, da jeg nu bliver kompetenceløftet på flere områder."

 

Som civil uddannede Dennis sig som specialpædagog og friluftsvejleder og har blandt andet arbejdet med udsatte unge i Københavnsområdet i seks år. Men nu er han sammen med familien rykket tilbage til fødebyen Varde.

 

"Jeg har flere kolleger, der er blevet oversergenter med kun en faglæreruddannelse i bagagen. Det er bestemt noget, vi har talt om, da de godt kunne tænke sig nogle af de fag, vi får her. Set fra et arbejdsgiversynspunkt ved man heller ikke, hvad en oversergent fra den tidligere ordning har i værktøjskassen. Det er rart, at man fremover ved, hvilke kompetencer man får."

Sergent Frederik, Føringsstøtteregimentet, CIS-sektionsfører:

 

"Det er fedt, at vi er sammen under uddannelsen i samlet tre måneder. Uddannelsen er også med til at give overhøjde, selv om vi måske ikke kommer til at bruge alle moduler senere i karrieren. Men blot det at have kendskab til en oversergents opgaver, og hvad funktionen kan indebære ude ved de forskellige regimenter, og hvad man kan byde ind med i kompagniet i forhold til øvelse og uddannelse, ja, det synes jeg er et kæmpe plus".

 

Som Maja kom Frederik også hjem fra en udsendelse ved NATO Force Plan, NFP Hold 1, i Letland, kort før han indledte de 12 ugers uddannelse til oversergent. Efterfølgende venter en uddannelse som IT-supporter.

 

"Et stort plus er også det netværk, man opbygger via kontakter til kolleger fra alle dele af landet. Det giver noget insiderviden. Blandt andet har vi en IKK-kommandør i klassen. Det jo ikke tit, man tager til JDR (Jydske Dragonregiment, red.) og hører, hvad hans job konkret går ud på. Omvendt er vi fra Føringsstøtteregiment i manges øjne jo blot dem, der trækker kabler. Man kan godt være lidt forudindtaget. Men her får vi jo alle et mere nuanceret billede, når vi er sammen med kolleger fra stort set alle Hærens regimenter i tre måneder og er i felten sammen under den grønne tjeneste. Fordomme bliver brudt ned, og vi får nye kammerater, netværk og kolleger, vi kan tage fat i, når vi er færdige."