Chefen for Operationsstaben  i Forsvaret Michael Hyldgaard sammen med sin sveske counterpart Carl-Johan Edström. De ses stående ved et bord med udfoldede kort.

Under besøget mødtes chefen for Operationsstaben Michael Hyldgaard (th) blandt andet med chefen for den svenske operationsstab Carl-Johan Edström (tv). Foto: Försvarsmakten.

Af Forsvarskommandoen

 

Chefen for Operationsstaben generalmajor Michael Hyldgaard har været på besøg i det svenske militære hovedkvarter Högkvarteret i Stockholm i denne uge. Mødet havde til formål at følge op på både det danske og svenske ønske om et udvidet og tættere militært samarbejde mellem Danmark og Sverige på baggrund af det ændrede trusselsbillede i Europa.

 

”Med det nye fokus på Østersøregionen er det væsentligt med et tæt samarbejde med Sverige. Vi har en lang tradition for samarbejde med Sverige både bilateralt i rammen af det nordiske samarbejde og i det internationale engagement. Forsvarssamarbejdet styrker os, og det er til gavn for både Danmarks og Sveriges sikkerhed”, siger generalmajor Michael Hyldgaard.

 

På mødet blev mulighederne for mere konkret fælles operativ planlægning og operative aktiviteter drøftet. Dette blandt andet i relation til NATOs enhanced Forward Presence i Baltikum inden for det landmilitære domæne, patruljering af luftrummet (NATO Air Policing) og flådetilstedesværelse i Østersøregionen.

 

Mødet skal ses i forlængelse af, at Danmark og Sverige har valgt at udstationere forbindelsesofficerer ved hinandens militære hovedkvarterer, og at Danmark i 2022 har fået en forsvarsattache i Stockholm. Begge dele medvirker til et øget miltært samarbejde.

 

Med baggrund i det ændrede trusselsbillede i Europa, og Sveriges og Finlands snarlige indtræden i NATO, er der generelt fokus på at etablere tættere samarbejde i Norden såvel som i hele Østersøregionen. Forsvaret har i den forbindelse udstationeret forbindelsesofficerer i Sverige, Norge, Polen og Tyskland, hvilket bidrager til at styrke hastigheden og smidigheden i det militære samarbejde i regionen.

 

Formålet er at styrke landenes muligheder for at forsvare egne territorier og samlet yde et stærkt bidrag til forsvaret af Europa og andre NATO-lande i tilfælde af kriser.