Uniform på jobbet-dag blev afholdt mange steder i landet den sidste onsdag i september. Her hos Trusted A/S i Silkeborg, hvor direktøren har 40 års erfaring som reservist.

Uniform på jobbet-dag blev afholdt mange steder i landet den sidste onsdag i september. Her hos Trusted A/S i Silkeborg, hvor direktøren har 40 års erfaring som reservist. Foto: Simon Elbeck / Forsvaret

Af Forsvarskommandoen

 

Denne onsdag morgen har Niels Henrik Olesen parkeret sin bil på sin faste plads foran virksomheden Trusted A/S i Silkeborg. Det gør han hver dag – men i dag er det anderledes, for da han stiger ud af bilen er jakke og skjorte skiftet ud med MTS-uniformen.

 

Niels Henrik Olesen er direktør for virksomheden Trusted, der laver elektronisk sporingsudstyr. Og igennem de seneste 40 år har han også været officer af reserven, og i dag markerer han sammen med mange andre Uniform på jobbet-dag ved at tage på arbejde i sin uniform.

 

Det er første gang, at Danmark har en Uniform på jobbet-dag, hvor vi kan sige særlig tak til dem, der frivilligt trækker i uniform, når Danmark har brug for dem. Dagen er en anledning til, at de kan få en god dialog med kolleger og andre interesserede om, hvad det indebærer at være en del af Danmarks forsvar og beredskab.

 

Reserven er vigtig for Danmark

Danmarks reservestyrke består af reservister og frivillige i Forsvaret, Beredskabsstyrelsen, Hjemmeværnet og Kystredningstjenesten, som løser en lang række vigtige opgaver.

 

Reservisterne spiller en vigtig rolle i at løse alle dele af Forsvarets opgaver, uanset om det er i forbindelse med at tage imod og støtte NATO-partnere på dansk jord, uddanne ukrainere, støtte hjemlige øvelser eller bidrage i internationale operationer.

 

Muligheden for både at bidrage både til det civile og militære kan give stor mening.

 

”Vi gør det i en god sags tjeneste, når vi er i reserven. Det er spændende opgave og sammenholdet i Forsvaret er jo helt unikt,” siger direktør og oberstløjtnant Niels Henrik Olesen. ”Det giver et godt og spændende afbræk i hverdagen, når vi er indkaldt. Og den læring og uddannelse jeg har fra Forsvaret og reserven er en af grundene til, at jeg er direktør i dag. Kombinationen af at være direktør og officersuddannelsen er helt unik.”

 

Uniform på jobbet-dag markeres hos virksomheden Trusted i Silkeborg, hvor direktøren er trukket i uniformen.

Niels Henrik Olesen er til daglig direktør for Trusted A/S, der laver digitale sporingsenheder. Han er samtidig reservist og oberstløjtnant i Flyvevåbnet. Foto: Simon Elbeck / Forsvaret

Rigshospitalets uniformerede specialister

Uniform på jobbet-dag kan i dag ses mange steder i landet, hvor ansatte i både private og offentlige virksomheder er trukket i uniform.

 

Forsvarschef general Flemming Lentfer besøgte i dag Rigshospitalet i København, hvor de frivillige soldater i reserven også havde skiftet de hvide kitler ud med Forsvarets grønne MTS-uniform.

 

Her mødte han blandt andre reservister oberstløjtnant Mads Klokker, som er cheflæge og leder for blandt andet Rigshospitalets Enhed for Militær Flyvemedicin. Enheden og cheflægen har de seneste 25 år testet Forsvarets militærpiloter og flyveledere for at sikre, at de lever op til de skrappe sundhedskrav, der er til Forsvarets piloter.

 

Ifølge cheflægen er Uniform på jobbet-dagen med til skabe opmærksomhed om de vigtige opgaver, som Forsvaret og sundhedsvæsnet løser sammen.

 

”Dagen viser, at der faktisk er sammenhæng i nogle af de problemstillinger, vi læser om i avisen, for eksempel fra trusler rundt om fra verden. Og at der faktisk er nogle løsninger,” forklarer cheflægen.

 

Under besøget overgav forsvarschefen en stor tak for det vigtige bidrag, som de lægefaglige reservister yder til forsvaret af Danmark.

 

”Lægerne i Forsvarets reserve er trænet i at kunne arbejde under vanskelige forhold på land, til vands og i luften. Med specialer i for eksempel flyvemedicin og krigsskader har de viden, som er afgørende for Forsvaret. Uden de ca. 300 lægefaglige reservister ville Forsvarets Sanitetskommando ikke kunne løse alle deres opgaver,” siger general Flemming Lentfer.

 

Forsvarschef Flemming Lentfer og cheflæge på Rigshospitalet i København oberstløjtnant Mads Klokker i samtale.

Forsvarschef Flemming Lentfer og cheflæge på Rigshospitalet i København oberstløjtnant Mads Klokker i samtale. Foto: Ditte Aggebo / Forsvaret

Reservister i alle brancher

Også i Fredericia hos ingeniørerne og teknikerne ved Etreco A/S og hos Trolle advokaterne var kontorerne i dag præget af grønne uniformer. Her besøgte chefen for Hærkommandoen nogle af de soldater, der indgår i reserven.

 

”Reservister og frivillige er vigtige i forhold til at vi kan løse opgaver til gavn for samfundet. Det gælder uanset om man er i Forsvaret, Hjemmeværnet, Beredskabet eller Kystbevogtningen. Alle gør de en kæmpe indsats til gavn for samfundet ved siden af deres civile gøremål. Jeg er derfor også rigtig glad for, at vi med Uniform på Jobbet Dag kan synliggøre og anerkende den indsats,” siger Gunner Arpe Nielsen, chef for Hærkommandoen.

 

Der er ca. 3.000 reservister med rådighedskontrakt med Forsvaret, Hjemmeværnet eller Beredskabsstyrelsen. Hjemmeværnet har ca. 43.000 frivillige, ca. 13.000 er aktive. Der er ca. 450 frivillige i Beredskabsstyrelsen og ca. 200 frivillige i Kystredningstjenesten.

 

Gunner Arpe Nielsen mener, at de kompetencer som reservister og frivillige har fra det civile er med til at gøre Hærens opgaveløsning mere effektiv og give robusthed. Samtidig giver Hæren også kompetencer og viden til reservisterne, som kan være til god gavn for virksomhederne, når medarbejderne vender tilbage.

 

”Krigen i Ukraine har øget behovet for en stærkere robusthed i samfundet generelt. Der er derfor behov for, at vi bliver ved med at udforske mulighederne for udveksling af kompetencer og arbejdskraft med det civile erhvervsliv. Jeg tror dette kan være til fælles bedste og jeg ser store muligheder for, at vi kan lykkes med dette,” siger Gunner Arpe Nielsen.

 

Chefen for Hærkommandoen på besøg hos Trolle Advokater i Fredericia.

Chefen for Hærkommandoen på besøg hos Trolle Advokater i Fredericia. Foto: Tue Skals / Forsvaret

Om reservestyrken

  • Danmarks Reservestyrke består af reservister og frivillige i Forsvaret, Beredskabsstyrelsen, Hjemmeværnet og Kystredningstjenesten, som er klar til at trække i uniform, når Danmark har brug for den.
  • Der er ca. 3.000 reservister med rådighedskontrakt med Forsvaret, Hjemmeværnet eller Beredskabsstyrelsen. Hjemmeværnet har ca. 43.000 frivillige, ca. 13.000 er aktive. Der er ca. 450 frivillige i Beredskabsstyrelsen og ca. 200 frivillige i Kystredningstjenesten.
  • Reservisterne spiller en vigtig rolle i at løse alle dele af Forsvarets opgaver, uanset om det er i forbindelse med at tage imod og støtte NATO-partnere på dansk jord, uddanne ukrainere, støtte hjemlige øvelser eller bidrage i internationale operationer.
  • Reservisterne og de frivillige spiller også en central rolle i mange logistik- og bevogtningsopgaver og i kriseberedskabet under for eksempel epidemier og stormfloder.